×

Waarschuwing

Het formulier #4 bestaat niet of is niet gepubliceerd.

Nationaal Archief

Op dinsdag 20 september 2016 is er een deelnemersbijeenkomst bij het Nationaal Archief in Den Haag.

Doel van de bijeenkomst

Taal- en Spraaktechnologie voor de archiefsector.

Nationaal ArchiefDe geschiedenis van het Nationaal Archief begint in 1802, wanneer voor het eerst een archivarius der Bataafsche Republiek wordt benoemd in de persoon van Hendrik van Wijn. Sindsdien heeft het Rijk de zorg voor de archieven tot zijn verantwoordelijkheid gerekend.
Als 'nationaal geheugen' beheert het Nationaal Archief de archieven van de landelijke overheid, maar ook archieven van maatschappelijke organisaties en individuele personen die van nationaal belang zijn (geweest). Daarnaast beschikt het Nationaal Archief over een grote collectie foto's en historische kaarten.

Het Nationaal Archief kent 4 speerpunten:

Met name het eerste en laatste punt zijn voor de NOTaS deelnemers interessant!

De toenemende digitalisering, de steeds betere taaltechnologische tools en de beschikbaarheid van snel internet en krachtige hardware leidt er toe dat ook het Nationaal Archief steeds actiever wordt op het gebied van Taaltechnologie. Het is daarom dat het Nationaal Archief op dinsdagochtend 20 september 2016 samen met NOTaS een bijeenkomst organiseert over toepassingen van taal- en spraaktechnologie (TST) voor de archiefsector.

Archiefinstellingen zoals het Nationaal Archief, zijn betrokken bij projecten over bijv. slim zoeken, e-discovery, semantische netwerken en automatische tekstherkenning. Onderwerpen die een groot raakvlak hebben met TST.

Het doel van deze bijeenkomst is het gezamenlijk verkennen van hetgeen TST (naast deze reeds bekende raakvlakken) nog meer voor de archiefsector kan betekenen.
 
Interactie

Om de bijeenkomst zo relevant en interactief mogelijk te maken, kunnen deelnemers tot en met zondag 11 september hun vragen over TST doorgeven. Tijdens de bijeenkomst proberen experts van NOTaS antwoord te geven op deze (en wellicht andere) vragen op het raakvlak van archieven en TST.

Over NOTaS

De stichting NOTaS (http://www.notas.nl) heeft tot doel de toepassing van Nederlandstalige TST te stimuleren en te ondersteunen. Deelnemers van NOTaS zijn bedrijven, kennisinstellingen, universiteiten en maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met de ontwikkeling en/of toepassing van Nederlandstalige TST.

 

NOTaS-deelnemers nemen regelmatig deel aan netwerkbijeenkomsten om details uit te wisselen over de laatste ontwikkelingen uit het veld en innovatieve taal- en spraaktechnologische oplossingen in de praktijk te laten zien. Recente netwerkbijeenkomsten vonden plaats bij: