Veiligheid en Terminologie (NL-Term i.s.m. IvdNT)

Kalender
TST-gerelateerd
Datum
24-11-2017 09:30 - 17:00
Url
http://evenementen.ivdnt.org/

Beschrijving

De jaarlijkse TiNT-dag van NL-Term vindt dit jaar plaats op vrijdag 24 november bij het Talencentrum Defensie van de Nederlandse Defensie Academie in Breda.
Het algemene thema van deze dag is de terminologie op het gebied van veiligheid, met subthema’s als defensie/krijgsmacht (landmacht, luchtmacht, marine), communicatie in den vreemde (tolken en vertalen, Translators without Borders), gezondheidszorg, brandweer en politie, burgerluchtvaart, de digitale wereld (o.a. mailverkeer, sociale media, bestrijding cybercrime, identiteitsdiefstal, bescherming privacy en persoonsgegevens), veiligheidsregio’s (samenwerking en coördinatie tussen diverse openbare diensten, rampenplannen, rampenbestrijding) en terrorismebestrijding. Deze TiNT-dag is bedoeld voor belanghebbenden en geïnteresseerden op het gebied van terminologie en vaktaal, zoals diensten, bedrijven, instellingen, tolken en vertalers en docenten tolken en vertalen.

 

24 november, Breda (Talencentrum Defensie): TiNT 2017

Veiligheid en Terminologie (NL-Term i.s.m. IvdNT)

http://taaluniebericht.org/agenda/tint-dag-2017