Ook NOTaS is mee gegaan in de vaart der volkeren. Brachten we eerst ieder kwartaal een DIXIT uit, de laatste jaren is dit nog slechts een DIXIT per jaar. Deze jaarlijkse DIXIT's hebben steeds een bepaald thema. Zo hebben we bv. een speciale DIXIT gewijd aan het STEVIN-programma van NWO, een aan taal- en spraaktechnologie voor de overheid, en een aan mensen-met-een-beperking. Voor elk themanummer bepaald de redactie eerst het thema, stelt de randvoorwaarden vast (ongeveer over dit-en-dat) en zoekt vervolgens een gastredacteur: iemand met een gedegenkennis over het onderwerp en een groot netwerk zodat we makkelijk interessante mensen kunnen benaderen om mee te schrijven.

De afgelopen jaren hebben we de volgende themanummers met dito gastredacteur gemaakt:

Jaar Gastredacteur Thema
2017 Boris de Ruyter

AI en TST.

Kunstmatige Intelligentie begint steeds meer een "commoditie" te worden. Apparaten, software, services: overal vind je de term AI terug. Maar wat is het nu precies en in welke mate wordt het gebruikt in taal- en spraaktechnologische toepassingen zoals automatische spraakherkenning, spraaksynthese an automatisch vertalen. Wat kan er allemaal mbv AI en wat zijn de "gevaren" ervan.

In de 2017 DIXIT zullen we proberen hier meer duidelijkheid over te geven.

2016  Mike van Rijswijk Robots en TST.

Hoe staat het nu met robots in de wereld en in Nederland en hoe gaan we ermee om? Moeten we er bang voor zijn of moeten we deze revolutie omarmen en samen als maatschappij de regels ervoor gaan bepalen? Dit is een veel besproken onderwerp. Het is dan ook niet raar dat deze editie van DIXIT hier over gaat.

2015  Inge de Monnick. Taal- en Spraaktechnologie (TST) in de wereld van kinderen.
Overal om ons heen zien we dat kinderen meer en meer met ICT worden geconfronteerd. Het betreft niet alleen hun sociale leven dat inmiddels is gevuld met Facebook, Instagram, Whatsapp, Snapchat en andere sociale media; we zien het ook in hun schoolopleiding waar voortgang, huiswerk en cijferlijsten veelal enkel digitaal beschikbaar zijn. Ook in het onderwijs zelf wordt steeds meer gebruikgemaakt van ICT;  zowel leerstof als de proefwerken worden in toenemende mate digitaal aangeboden en leerlingen kunnen hun scripties e-mailen naar de docent. Nog een stap verder gaan de zogeheten iPad-scholen waarbij papier geheel verboden lijkt te zijn.
2014 Peter Desain. In het dagelijksleven hoogleraar Kunstmatige intelligentie en Cognitiewetenschap, enthousiast aanvoerder van het BrainGain-consortium en voor dit nummer gastredacteur van DIXIT.
Het BrainGain-consortium is een samenwerking tussen onderzoekers van verschillende universiteiten en grote en kleine bedrijven en is er helemaal op gericht om resultaten van hersenonderzoek toe te passen in het alledaagse leven.
Mobile Apps en Taal- en Spraaktechnologie: over het gebruik van Taal- en spraaktechnologie in de apps die je op je mobile phone en/of tablet hebt. In deze DIXIT staan artikelen over de verschillende zaken die bij het maken, bedenken en onderhouden van zo’n app een rol kunnen spelen.
2013 Antal van den Bosch. In het dagelijksleven is Antal Hoogleraar "Machine Learning en Taaltechnologie". Hij richt zich met name op de intersectie van twee gebieden: computers die leren begrijpen en natuurlijke taal kunnen produceren. Zijn speciale aandacht gaat uit naar "memory-based learning, machine translation, de relation tussen geschreven en gesproken taal, tekst mining, de Nederlandse taal, en het gebruik van computers binnen het culturele erfgoed en de geesteswetnschappen. Expats in TST. In deze editie van DIXIT gaat het over de kansen die de studie van taal- en spraaktechnologie met zich mee kan brengen en met name het toepassen van de verworven kennis bij de ontplooiing van een succesvolle carrière buiten de grenzen van het eigen land. Diverse TST-expats werden gevraagd naar hun kijk op de kansen en uitdagingen die horen bij het leven van een TST-expat. Hiervoor werden buitenlandse TST’ers benaderd voor wie Nederland nu ‘home sweet home’ is geworden. Dorota Iskra vertelt bijvoorbeeld hoe zij, als geboren Poolse, hier in Nederland een bijdrage levert aan het TST-bedrijfsleven. Omgekeerd, geeft een Nederlander als Edgar Meij inzicht in zijn fascinerende carrière bij Yahoo in Barcelona
2012   Big Data en TST
2011   TST in Bedrijf
2010   ST voor het Cultureel Erfgoed
2009   TST voor de Overheid
2008   STEVIN en Onderwijs
2007