Het dagelijks bestuur van NOTaS wordt gevormd door:

Staffan Meij Oele Koornwinder Henk v.d. Heuvel
Voorzitter en coördinator 
deelnemersbijeenkomsten
Secretaris,
contactpersoon EZ
Penningmeester,
redacteur DIXIT
Staffan Meij Oele Koornwinder Henk v.d. Heuvel
ReadSpeaker GridLine Radboud Universiteit Nijmegen
     
Inge de Mönnink Arjan van Hessen fabrice
Coördinator ledenwerving Lobby, Webmaster
redacteur DIXIT
 
Inge de Mönnink Arjan van Hessen Fabrice Nauze
Dedicon TeleCats / Universiteit Twente / Universiteit Utrecht Oracle

 

Het bestuur wordt ondersteund door:

Catia Cucchiarini  
Adviseur   Secretariaat
Catia Cucchiarini   Anne Wijnen
Nederlandse Taalunie   Malta & de Keyzer