×

Waarschuwing

Het formulier #4 bestaat niet of is niet gepubliceerd.

Deelnemersbijeenkomst bij Nationaal Archief

Nationaal Archief

Op dinsdag 20 september 2016 is er een deelnemersbijeenkomst bij het Nationaal Archief in Den Haag.

Doel van de bijeenkomst

Taal- en Spraaktechnologie voor de archiefsector.

Nationaal ArchiefDe geschiedenis van het Nationaal Archief begint in 1802, wanneer voor het eerst een archivarius der Bataafsche Republiek wordt benoemd in de persoon van Hendrik van Wijn. Sindsdien heeft het Rijk de zorg voor de archieven tot zijn verantwoordelijkheid gerekend.
Als 'nationaal geheugen' beheert het Nationaal Archief de archieven van de landelijke overheid, maar ook archieven van maatschappelijke organisaties en individuele personen die van nationaal belang zijn (geweest). Daarnaast beschikt het Nationaal Archief over een grote collectie foto's en historische kaarten.

Het Nationaal Archief kent 4 speerpunten:

Met name het eerste en laatste punt zijn voor de NOTaS deelnemers interessant!

De toenemende digitalisering, de steeds betere taaltechnologische tools en de beschikbaarheid van snel internet en krachtige hardware leidt er toe dat ook het Nationaal Archief steeds actiever wordt op het gebied van Taaltechnologie. Het is daarom dat het Nationaal Archief op dinsdagochtend 20 september 2016 samen met NOTaS een bijeenkomst organiseert over toepassingen van taal- en spraaktechnologie (TST) voor de archiefsector.

Archiefinstellingen zoals het Nationaal Archief, zijn betrokken bij projecten over bijv. slim zoeken, e-discovery, semantische netwerken en automatische tekstherkenning. Onderwerpen die een groot raakvlak hebben met TST.

Het doel van deze bijeenkomst is het gezamenlijk verkennen van hetgeen TST (naast deze reeds bekende raakvlakken) nog meer voor de archiefsector kan betekenen.
 
Interactie

Om de bijeenkomst zo relevant en interactief mogelijk te maken, kunnen deelnemers tot en met zondag 11 september hun vragen over TST doorgeven. Tijdens de bijeenkomst proberen experts van NOTaS antwoord te geven op deze (en wellicht andere) vragen op het raakvlak van archieven en TST.

Over NOTaS

De stichting NOTaS (http://www.notas.nl) heeft tot doel de toepassing van Nederlandstalige TST te stimuleren en te ondersteunen. Deelnemers van NOTaS zijn bedrijven, kennisinstellingen, universiteiten en maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met de ontwikkeling en/of toepassing van Nederlandstalige TST.

Programma

Tijd Activiteit Spreker
09:30 – 10:00 Inloop met koffie  
10:00 – 10:05 Welkom Remco van Veenendaal
10:05 – 10:10 Welkom door NOTaS Staffan Meij
10:10 – 10:55 Automatische classificatie van teksten. Wat is het en hoe doe je het? Suzan Verberne
10:55 - 11:10 Koffie  
11:10 - 11:40 Het Nationaal Archief en TST NA
11:40 - 11:45 Afsluiten lezingen Staffan Meij
11:45 – 12:15 3 á 4 pitches van NOTaS deelnemers over mogelijkheden die zij de Archiefsector zouden kunnen bieden  
  Gridline: Terminologie centraal in de archiefsector. Beheer, koppel en ontsluit thesauri doeltreffend met WoordenlijstBeheer. Dennis de Vries
  Telecats: Oplijnen en doorzoekbaar maken van de plenaire kamerdebatten. Arjan van Hessen
  ReadSpeaker: Personificeren van stemmen met Deep Learning. Kan het Nationaal Archief straks teksten voorlezen met de stem van Joop den Uyl? Esther Judd
12:15 – 12:30 Afsluiting en samenvatting ochtendprogramma NOTaS
12:30 – 12:45 Deelnemersvergadering Staffan Meij
12:45 – 14:00 Netwerklunch  

Na afloop van de NOTaS bijeenkomst is er de mogelijkheid om aan te schuiven bij de workshop "Linked Data". Wat is het vooral wat kun je er mee. Voor de inhoud van de workshop zie: https://archief2020.nl/agenda/studiemiddag-linked-data

Tijd & Locatie

Datum 20 september 2016
Tijd 10:00 - 14:00
Locatie Prins Willem Alexanderhof 20
2595 BE Den Haag 

Deelnemersbijeenkomst Instituut voor de Nederlandse Taal

panorama int 1

Op 13 oktober organiseert NOTaS een deelnemersbijeenkomst bij het Instituut voor de Nederlandse Taal (IvdNT) in Leiden. Zoals gebruikelijk hebben we weer een aantal sprekers gevraagd om een presentatie te verzorgen over een overkoepelend thema. Deze keer is het thema Publieke Taalresources en hun belang voor Nederlandse en Vlaamse TST-bedrijven.

Plaats

Instituut voor de Nederlandse Taal
Matthias de Vrieshof, Leiden, Nederland

(kijk hier voor de routebechrijving) 

Datum en tijd vrijdag 13 oktober, 10:00-13:30 uur

Wat kunt u verwachten?

Het doel van deze bijeenkomst is om NOTaS-deelnemers en Vlaamse TST-bedrijven en onderzoeks­instellingen te informeren over de stand van zaken op het terrein van de Taalresources voor het Nederlands (inclusief Belgisch-Nederlands), de beheertaken van het IvdNT, de bij het IvdNT beschikbare resources, de taalresources uit het CLARIN/CLARIAH-programma en de toepassingsmogelijkheden voor Nederlandse en Vlaamse bedrijven.

Verder organiseren we een Pitch-sessie waarin Belgische bedrijven de kans krijgen hun (Nederlandstalige) TST-producten in 10 minuten te presenteren. Hierna zal er ruimte zijn voor een discussie over het nut en de praktische mogelijkheden van een nieuwe CLARIN/CLARIAH-aanvraag voor het Belgisch-Nederlandse taalgebied.

Als u als Belgisch bedrijf een pitch wilt verzorgen, ontvangen we graag z.s.m. uw voorstel. Deadline: 1 oktober. U kunt uw voorstel (bedrijfsnaam, naam spreker, contactgegevens, onderwerp-aanduiding en abstract van 5 regels) insturen via secretaris@notas.nl. Uiterlijk begin oktober hoort u of uw pitch een plaats in het programma krijgt.

Inschrijven

U kunt zich hier inschrijven

Programma

10:00 Inloop met koffie/thee
 10:15  Welkomstwoord door Staffan Meij (voorzitter NOTaS)
10:20 Frieda Steurs (directeur IvdNT), Introductie van het IvdNT,  overzicht van beschikbare taalresources en toekomstplannen
11:00
Jan Odijk (Univ. Utrecht / CLARIAH), Overzicht van de taalresources van het CLARIN-CLARIAH-programma 
11:30 Pauze
11:45
Pitch-sessie met Belgisch-Nederlandse bedrijven
12:15  
Slotdiscussie: wenselijkheid Vlaams CLARIAH-programma
12:30 NetwerkLunch

Alle NOTaS-deelnemers en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om aan deze bijeenkomst deel te nemen. U kunt zich via ons online-registratieformulier aanmelden.

 

Voor NOTaS-deelnemers en nieuwe belangstellenden is de deelname gratis. Belangstellenden die vaker willen komen, vragen we om deelnemer te worden. Bij vragen of suggesties kunt u contact met ons opnemen via een e-mail aan: secretaris@notas.nl.

Achtergrondinformatie

Instituut voor de Nederlandse Taal

IvdNT

Het Instituut voor de Nederlandse Taal is dé plek voor iedereen die iets wil weten over het Nederlands door de eeuwen heen. Het is een breed toegankelijk wetenschappelijk instituut dat alle aspecten van de Nederlandse taal bestudeert, waaronder de woordenschat, grammatica en taalvariatie. Het instituut verzamelt de nieuwste Nederlandse woorden, actualiseert belangrijke naslagwerken zoals de Algemene Nederlandse Spraakkunst en maakt vaktaal toegankelijk via terminologielijsten.

Daarnaast neemt het instituut een centrale positie in het hele Nederlandse taalgebied in (o.a. Vlaanderen, Suriname en de Antillen) op het vlak van het wetenschappelijk verantwoord ontwikkelen, bewaren en duurzaam beschikbaar stellen van corpora, lexica, woordenboeken en grammatica's, ook wel taalmateriaal genoemd. Daarmee levert het Instituut voor de Nederlandse Taal noodzakelijke bouwstenen voor de bestudering van het Nederlands.
Voor verdere informatie, zie IvdNT-website.

CLARIAH: Infrastructuur voor de Geesteswetenschappen

CLARIAHHet door NWO gefinancierde programma CLARIAH heeft als doel om een infrastructuur te bouwen voor de inzet van digitale middelen bij onderzoek in de Geesteswetenschappen. CLARIAH benut o.a. de resultaten uit het Europese CLARIN-programma.
De technologie (software) wordt steeds krachtiger en er komen meer digitale bronnen (bv alle Nederlandse kranten van de afgelopen eeuwen of grote hoeveelheden opgeslagen en gedigitaliseerde Radio en Tv-uitzendingen) beschikbaar. Daarom wordt het steeds belangrijker om deze” tools en resources” op een gebruiksvriendelijke wijze voor onderzoekers uit de Geesteswetenschappen geschikt te maken.

Bovendien probeert CLARIAH door o.a. het propageren van “standaarden” om de taaldata die uit verschillende wetenschappelijke projecten voortkomt, geschikt te maken voor hergebruik. Dit (her)gebruik beperkt zich niet tot onderzoekers uit de Geestes­weten­schappen. Onder bepaalde voorwaarden is veel data voor iedereen beschikbaar, dus ook voor NOTaS-deelnemers die de data willen gebruiken voor het ontwikkelen, testen en tunen van de eigen producten. Voor verdere informatie, zie CLARIAH-website.