Actieve lobbywerkzaamheden voor financiering en support

Sinds de oprichting is NOTaS actief geweest als een effectieve lobbyist. Door krachten te bundelen, zijn, universiteiten en bedrijven in staat hun sector te vertegenwoordigen in gesprekken met nationale en Europese overheidsinstanties.
NOTaS-bestuursleden en -deelnemers spelen een actieve rol in nationale en Europese organen, o.a.:

  • STEVIN, een Nederlands-Vlaams programma voor Spraak- en Taaltechnologische Essentiële Voorzieningen voor het Nederlands.
  • ELRA, de Europese instelling voor taalresources t.b.v. taaltechnologie en de evaluatie daarvan
  • CLARIN-EU, het Europees initiatief om een onderzoeksinfrastructuur van taalresources en -technologie te creëren t.b.v. e-humanities
  • CLARIN-NL, de Nederlandse tak van CLARIN
  • ISO, de International Standards Organisation, voor de definitie van standaarden voor semantische annotatie in taalresources