Netwerkbijeenkomsten stimuleren kennisuitwisseling

Netwerken is een van de kernonderdelen van NOTaS. Taal- en Spraaktechnologie begint onder invloed van de enorme opmars van AI solanfähig te worden, maar nog steeds hebben de meeste bedrijven in organisaties geen flauwbenul van wat het nu echt is en kan. In veel gevallen beperkt het zich tot "o ja, het omzetten van spraak in tekst" of "dat is toch die spellingchecker"?

Netwerkbijeenkomsten zijn daarom dikwijls (maar niet altijd) een mooie gelegenheid om de buitenwereld weer eens bij te praten over wat TST is, wat het tegenwoordig kan en waar nu hard aan gewerkt wordt. Bovendien zijn ze dikwijls ook wel gezellig.

NOTaS-deelnemers nemen daarom, al dan niet in NOTaS-verband, regelmatig deel aan netwerkbijeenkomsten om details uit te wisselen over de laatste ontwikkelingen uit het veld en innovatieve taal- en spraaktechnologische oplossingen in de praktijk te laten zien.

De afgelopen jaren vonden NOTaS-netwerkbijeenkomsten plaats bij:

 • Nationaal Archief (Den Haag) (lees het verslag)
 • Achmea Zorginnovatie (Leusden) (download het verslag (pdf))
 • MuZIEum (Nijmegen)
 • Ranj  Serious Games (Rotterdam)
 • Oracle (Amsterdam) (download het verslag (pdf)
 • De Waag (Amsterdam)
 • Instituut voor Nederlandse Lexicologie (Leiden)
 • Nederlands Forensisch Instituut (Den Haag)
 • Tweede Kamer (Den Haag)
 • Centrale Rabobank (Utrecht)
 • Koninklijke Bibliotheek (Den Haag)
 • Beeld & Geluid (Hilversum)
 • Sint Maartenskliniek (Nijmegen)
 • NIOD: Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (Amsterdam)
 • Media-uitgeversgroep PCM (Amsterdam)