Reisschema NAO

Het reisschema van onze robot is bekend:

17 feb. – 24 mrt. RU/CLST
24 mrt. – 28 april Telecats
28 apr. – 20 mei Lexima
20 mei – 6 jun Dedicon
6 jun – 18 juli Weg naar Mike
18 jul - 28 juli Weer Dedicon
28 juli - 18 aug Fluency
18 aug - 8 sept Oracle
8 sept - 29 sept GridLine
29 sept - 1 okt Drongo
1 okt - 24 okt UU
24 Okt - 14 Nov UvT
  B&G, DANS, 

Robot Nao

UitnodigingNOTaS heeft met hulp van Mike van Rijswijk kunnen regelen dat we een jaar (februari 2016-februari 2017) de beschikking krijgen over een programmeerbare robot: Nao!
Hoe beter Robots worden, hoe meer ze gebruik zullen maken van "menselijke communicatie" in de ruime zin van het woord: gezichtherkenning, emotieherkening (in woord en beeld), natuurlijk praten, herkennen van hetgeen er gezegd en vooral bedoeld wordt en meer. TST zal dus een zeer belangrijke rol gaan spelen in de toenemende robotisering van de maatschappij. Het is daarom goed daar uitgebreid aandacht aan te besteden. NOTaS wil dat faciliteren. Deelnemers die dat willen kunnen dit jaar zelf een aantal weken met Nao experimenteren. Daarnaast organiseren we een aantal bijeenkomsten om ervaringen onderling te delen. Nao werd voor het eerst aan NOTaS gepresenteerd tijdens de feestelijke kennismakingsbijeenkomst in januari in het Van Abbemuseum in Eindhoven.

De deelnemers die Nao een aantal weken in huis hebben houden op de NOTaS-website een blog bij van hun ervaringen.