NOTaS Lunchbijeenkomst NAIN

Kalender
NOTaS-Kalender
Datum
08-10-2021 12:00 - 13:00

Beschrijving

We gaan komend najaar verder met onze succesvolle online-presentaties op lunchtijd. De volgende online lunchbijeenkomst staat gepland op vrijdag 8 oktober, van 12.00 tot 13.00 uur (met napraatmogelijkheid). Aanmelding is niet nodig. De toegangslink volgt kort voor de bijeenkomst via deze mailinglijst.

Deze lunchbijeenkomst wordt ingevuld door twee sprekers van de Nationale AI Coalitie (NAIN), die onlangs is opgericht en over een forse rijkssubsidie kan beschikken. De sprekers (een projectleider en een consortiumdeelnemer) zullen toelichten wat de missie is van NAIN, wat ze in dat kader van plan zijn, wat de deelnemers drijft en welk beeld ze op dit moment van de TST-behoeftes hebben. Uiteraard kunnen we dit beeld bijsturen. 

De aanleiding voor dit thema is dat NAIN onlangs contact opnam met NOTaS met het verzoek een vragenlijst aan onze deelnemers voor te leggen over aanbod en behoeftes op het vlak van faciliteiten voor Taal- en Spraakechnologie. Als bestuur hebben we het standpunt dat we eerst nader kennis willen maken met NAIN voordat we actief gaan samenwerken in hun missie. Het is zeker denkbaar dat het nieuwe middelen gaat opleveren voor gesubsidieerde ontwikkelprojecten op het vlak van TST. 

NAIN bleek graag bereid om langs te komen voor een presentatie. Onderaan deze mail volgt nadere informatie over hun initiatief en de aangeboden vragenlijst. Het is sowieso nuttig om ter voorbereiding van de meeting eens naar de vragenlijst te kijken. Door de vragenlijst in te vullen kun je ook invloed uitoefenen op de keuzes van NAIN m.b.t. een landschapskaart van de Nederlandse AI. Maar dit is uiteraard geheel vrijwillig. Als bestuur zijn we slechts een doorgeefluik van de link.

De presentatie kan hier gedownload worden.