Een deelnemersbijeenkomst van NOTaS die samen met de Taalunie was georganiseerd bij het MuZIEum in Nijmegen in november 2014 wekte bij alle betrokkenen (de NOTaS-deelnemers en de aanwezige vertegenwoordigers van het MuZIEum en de Oogvereniging) zoveel enthousiasme op dat werd besloten op korte termijn een  meer verdiepende bijeenkomst te houden met een groter aantal ervaringsdeskundige leden van de Oogvereniging.

Henk van den Heuvel en Arjan van Hessen (bestuursleden van NOTaS) namen het op zich een presentatie te verzorgen over de taal- en spraaktechnologie, de stand van zaken qua bruikbaarheid en de toekomstige ontwikkelingen. Jeroen van Dijk en Ronald Willering (Oogvereniging) organiseerden de bijeenkomst die gehouden werd op zaterdagmiddag 28 maart in het MuZIEum.  Catia Cucchiarini (Taalunie) trad op als algemeen inleider en dagvoorzitter. Het thema van de bijeenkomst was “Spraaktechnologie  voor blinden en slechtzienden”.

Tijdens de NOTaS-bijeenkomst was al van gedachte gewisseld over de wensen en verlangens van de VH, maar dat beperkte zich tot een aantal individuen. Om een beter beeld te krijgen heeft de Oogvereniging haar leden een mail gestuurd met daarin een oproep deze wensen en verlangens op papier te zetten. Velen deden dat en deze input vormde de uitgangspositie van de presentaties op 28 maart. De rol van de spraaktechnologie betrof vooral automatische spraakherkenning en spraaksynthese (TTS).