Beweeglijk Nederlands

Een eeuw geleden spraken betrekkelijk weinig Nederlanders Standaardnederlands (toen ABN genoemd); de meesten spraken een dialect van het Nederlands of een van de regionale talen. Het Standaardnederlands was de taal van de maatschappelijke bovenlaag en verder vooral een schrijftaal.
Tegenwoordig raken de traditionele dialecten in veel regio’s in onbruik, maar ze laten sporen na in het regionale Standaardnederlands. De opvattingen over wat ‘goed Nederlands’ is veranderen mee. 

Sprekend Nederland

sn2Het onderzoek van taalverandering vergt grote hoeveelheden vergelijkbaar, goed gedocumenteerd taalgebruik van spreek(st)ers uit verschillende regio’s, met uiteenlopende onderwijs- en culturele achtergronden. Voor Nederland is dat recentelijk verzameld in Sprekend Nederland, een grootschalig crowdsourcing project over spraak en oordelen over spraak. Van ruim 10.000 deelnemers zijn er door middel van een gratis app spraakfragmentjes opgenomen (in totaal ruim 530 uur), zo’n 3.000 deelnemers verstrekten verschillende gegevens over hun achtergrond.

Beweeglijk Nederlands

NWA logo

logo levendverleden

In het project Beweeglijk Nederlands willen we rond deze gigantische gegevensverzameling fundamenteel-wetenschappelijk en spraak-technologischonderzoek doen en ons daarbij tevens richten op zowel  maatschappelijke als commerciële toepassingen. Wij ontwikkelen voor dit project een subsidie-aanvraag in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), meer in het bijzonder in de hoofdroute Levend Verleden.

Match-making bijeenkomst

Op woensdag 10 april a.s. vindt er van 13.00 tot 16.30 uur in het IISG (Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam) een bijeenkomst plaats waarin wij onze plannen nader willen voorstellen en toelichten aan geselecteerde vertegenwoordigers van academische, maatschappelijke en commerciële instellingen.
Voor deze bijeenkomst willen wij jullie (organisatie) graag uitnodigen.

Inschrijven kan hier!

Een voorwaarde voor het indienen van een subsidie-aanvraag bij de NWA is dat 10% van het projectbudget (in cash of in kind) gedragen wordt door derden, meer bepaald maatschappelijke en commerciële partijen.
Gezien de expertise van de NOTaS-deelnemers, zou het voor ons en jullie interessant kunnen zijn om te participeren in het project. Als jullie dat ook vinden, dan zouden we graag met jullie in gesprek willen gaan over de meest geschikte manier om mee te doen aan dit onderzoek.
Onderwerpen uit ons onderzoek die relevant kunnen zijn voor NOTaS-deelnemers zijn o.a.:

  • moet de Spraakgeneratie aangepast worden opdat er ook regionaal Standaard Nederlands mee kan worden gesproken?
  • moet Spraakherkenning aangepast worden om sprekers van regionaal Standaard Nederlands toch goed te kunnen herkennen?
  • zijn de suggesties die software doet om een tekst helder en begrijpelijk te maken ook geschikt voor mensen die meestal regionaal Standaard Nederlands spreken?

De presentatie op 10 april van onze plannen bestaat uit een korte algemene inleiding, gevolgd door gesprekken met geïnteresseerde genodigden; deze gesprekken kunnen naar behoefte in klein verband of met individuele geïnteresseerden gevoerd worden. 

Wij zouden het geweldig vinden wanneer we veel NOTaS-deelnemers op 10 april mogen begroeten op het Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam. Als het die dag niet lukt maar je wel geinteresseerd bent, laat dat dan weten; dan maken we zo snel mogelijk een afspraak.

 

Met een vriendelijke groet,    

 

Henk van den Heuvel (CLST, Radboud Universiteit) & Arjan van Hessen (HMI, Universiteit Twente)

mede namens

Prof. dr. Frans Hinskens (Meertens Instituut Amsterdam & Radboud Universiteit Nijmegen)
Prof. dr.Paul Boersma (Universiteit van Amsterdam)
Prof. dr. Antal van den Bosch (Meertens Instituut Amsterdam & Radboud Universiteit Nijmegen)
Dr. Stefan Grondelaers (Radboud Universiteit Nijmegen)
Dr. Nanna Haug Hilton (Universiteit Groningen)
Prof. dr. David van Leeuwen (Radboud Universiteit Nijmegen)
Dr. Roeland Ordelman (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum & Universiteit Twente)
Prof. Dr. Martijn Wieling (Universiteit Groningen)

 

Taal en spraaktechnologie voor het IJslands 2018-2022

ijslandRikiskau - het Center for Language Technology, is van plan om vier Taal- en Spraaktech-tools te gaan ontwikkelen voor het IJslands:

  1. spraakherkenning,
  2. spraaksynthese
  3. automatische vertaalsysteem 
  4. spelling- en grammaticacontrole

plus de taalhulpmiddelen en de ondersteunende tools die nodig zijn voor het maken van die tools.
Hiervoor wil Rikiskaup informatie opvragen bij organisaties die in staat zijn om dergelijke oplossingen (mede) te ontwikkelen.

Hier twee documenten met alle eisen en de te volgen procedure.

iconpdf Projectplan

iconpdf Tender Document


De officiele tekst in het Engels luidt:


40406 – RFI Language Technology for Icelandic

Númer: 40406
Útboðsaðili: Ríkiskaup
Tegund: RFI
Auglýst: 08.03.2019 kl. 00:00
Skilafrestur 22.03.2019 kl. 21:00

Rikiskaup, on behalf of Almannarómur – Center for Language Technology, intends to put up for tender four core-solutions that need to be created; speech recogniser, speech synthesiser, machine translation system and spell and grammar checker, plus the language resources and support tools that are the prerequisite to building those core solutions. To this end, Rikiskaup would like to request information from organisations that have the capability to develop such solutions.

 For further details please refer to http://tendsign.ishttps://opic.com/id/afotrkpmxe

 Directions for retreiving tender documents: https://youtu.be/NqraplLEbvU

TST en Kunstmatige Intelligentie

DixitKunstmatige Intelligentie is bezig met een enorme opmars, zoals we bijna dagelijks in de kranten kunnen lezen. Behalve dat we steeds beter foto's kunnen herkennen, auto's zelfstandig kunnen laten rijden of het weer kunnen voorspellen, kunnen we ook steeds beter omgaan met het fenomeen dat ons mensen onderscheidt van andere zoogdieren: Taal!

Taal is vaag, ambigu, context-afhankelijk, dikwijls incompleet en toch een geweldig communicatiemiddel dat ons ver heeft gebracht. Kan Kunstmatige Intelligentie daar iets mee? Kunnen we de stap nemen van herkennen naar begrijpen, en zo ja hoe dan en hoe goed?

In 2017 heeft NOTaS een hele DIXIT aan TST en KI gewijd. Het resultaat beviel ons zo goed dat we de Tilburg University Language Production group (TULP, onderdeel van het TiCC) hebben gevraagd om een lezingenochtend rond dit onderwerp samen te stellen. Iedereen met interesse in dit Engelstalige programma (zie hieronder) is van harte welkom.

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 15 februari 2019 en eindigt met een informele netwerklunch. Deelname is gratis. Wel verzoeken we je om je komst tevoren even door te geven via het tabblad inschrijven hieronder. Locatie: Tilburg University (TiCC), Dante-gebouw, Warandelaan2, kamer D353  


 

Defensiemusea breiden toegankelijkheid websites uit met Readspeaker

Afgelopen week was het de Week van de Alfabetisering, waarin aandacht gevraagd wordt voor laaggeletterdheid. De vier Defensiemusea van Nederland (het Nationaal Militair Museum, het Marinemuseum, het Mariniersmuseum en het Marechausseemuseum) hebben toegankelijkheid hoog in het vaandel staan en breiden daarom hun websites uit met een zogenaamde Readspeaker.

Laaggeletterdheid

In Nederland zijn 2,5 miljoen volwassenen laaggeletterd. Vaak hebben ze daardoor problemen met digitale vaardigheden. Zij lopen dan ook tegen veel problemen aan. Denk aan solliciteren, de administratie bijhouden, kinderen voorlezen. Maar ook simpelweg informatie verzamelen zoals over dagjes uit. Om aandacht te vragen voor deze problematiek organiseert de Stichting Lezen & Schrijven de Week van de Alfabetisering. Een mooi moment om de websites van onze musea uit te rusten met de Readspeaker.

Over Readspeaker

Een inclusieve samenleving vraagt om toegankelijke websites. De Readspeaker zorgt ervoor dat online content wordt omgezet in spraak met levensechte stemmen. Zo komt de informatie binnen handbereik voor een grotere groep gebruikers. Niet alleen laaggeletterden, maar ook mensen met een visuele beperking, leerproblemen, of mensen die liever luisteren dan lezen. Waar je ook bent en op ieder online apparaat kan de tekst van een pagina met een druk op de knop omgezet worden in geluid.

Koninklijke Defensiemusea

De Koninklijke Defensiemusea van Nederland zijn het Nationaal Militair Museum op de voormalige vliegbasis Soesterberg, het Marinemuseum op Willemsoord in Den Helder, het Mariniersmuseum in hartje Rotterdam en het Marechausseemuseum in Oranjestad Buren. Musea voor jong en oud, toegankelijk voor iedereen.

Dank van DHBenelux 2018

We zijn de administratie voor DHBenelux 2018 aan het afronden en zullen binnenkort de organisatie overdragen aan onze collega's in Luik die DHBenelux 2019 gaan organiseren. Graag wilden we Stichting NoTaS langs deze weg bedanken voor het sponsoren van de conferentie, mede door uw contributie konden we de kosten voor de deelnemers laag houden. Meer dan 200 deelnemers hebben in de  6 workshops, 18 parallelle sessies en posters en demos sessie hun werk gepresenteerd en ideeën uitgewisseld.
dhbenelux2018
 
Hierbij was ook de nieuwe garde goed vertegenwoordigd was, zoals deze bachelorstudenten in een videoverslag vertellen
 
We hopen in de toekomst weer met Stichting NOTaS samen te kunnen werken en wensen u een prettige zomer! 
 
Met vriendelijke groet,
De DHBenelux 2018 organisatie