META-FORUM 2019: Introducing the European Language Grid

Met 24 officiële talen in de EU en nog veel meer niet-officiele talen, kan de meertaligheid en een inclusieve digitale interne markt in Europa alleen mogelijk worden gemaakt door middel van taaltechnologie. Het Europese TST-bedrijf wordt gedomineerd door duizenden kleine en middelgrote ondernemingen en een paar grote spelers. Veel MKB-bedrijven zijn van wereldklasse, met technologieën die soms beter presteren dan die van sommige wereldspelers.

De Europese TST-business is echter ook gefragmenteerd - per natiestaat, taal en sector. Dit is waarschijnlijk een van de redenen waarom het Europese landschap en de Europese taaltechnologische gemeenschap er nog niet in geslaagd is haar volledige potentieel te bereiken. De uitdaging om hier iets aan te doen wordt aangaan door de ELG op te richten als het belangrijkste platform voor taaltechnologie in Europa.

De ELG zal een schaalbaar cloud-platform ontwikkelen en implementeren, dat op een gemakkelijk te integreren manier toegang biedt tot honderden commerciële en niet-commerciële taaltechnologieën voor alle Europese talen, inclusief het gebruik van tools en diensten en datasets en -bronnen.

Het zal de commerciële en niet-commerciële Europese TST-gemeenschap in staat stellen hun technologieën en datasets in het platform te deponeren en te uploaden, ze via het netwerk in te zetten en verbinding te maken met andere bronnen.

Het Europees Talenraster zal de meertalige digitale interne markt een impuls geven in de richting van een bloeiende Europese taaltechnologiegemeenschap, die nieuwe banen, nieuwe markten en nieuwe kansen zal creëren.

 

European Language Grid (ELG) gelanceerd

logo elgIn januari 2019 werd het door de EU gefinancierde project European Language Grid (ELG) gelanceerd. Het doel van dit project is de ontwikkeling van het primaire platform voor Europese taaltechnologieën.

Het platform zal plek bieden aan duizenden datasets en honderden LT-tools en -diensten die rechtstreeks vanuit het netwerk kunnen worden gebruikt. We willen dit platform zo nuttig en efficiënt mogelijk maken. Daarom vragen wij u als potentiële gebruiker van de ELG om uw input.

Enquête

Voor iedereen die zich bezig houdt met TST: er is een enquête gemaakt om meer te weten te komen over de eigen gebruikscases en vereisten met betrekking tot taaltechnologie. Het duurt ongeveer 15-20 minuten om de enquête in te vullen. De reacties wordt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt in verband met de ontwikkeling van het ELG-platform. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.

De enquête is online beschikbaar op het volgende adres:
https://www.surveymonkey.com/r/5RHHWPS

We willen erop wijzen dat de ELG een initiatief is van de Europese LT-gemeenschap voor de Europese LT-gemeenschap. Onze missie en doel is het verzamelen en implementeren van zoveel mogelijk van de behoeften die we in onze gemeenschap kunnen vaststellen.

 

Beweeglijk Nederlands

Een eeuw geleden spraken betrekkelijk weinig Nederlanders Standaardnederlands (toen ABN genoemd); de meesten spraken een dialect van het Nederlands of een van de regionale talen. Het Standaardnederlands was de taal van de maatschappelijke bovenlaag en verder vooral een schrijftaal.
Tegenwoordig raken de traditionele dialecten in veel regio’s in onbruik, maar ze laten sporen na in het regionale Standaardnederlands. De opvattingen over wat ‘goed Nederlands’ is veranderen mee. 

Sprekend Nederland

sn2Het onderzoek van taalverandering vergt grote hoeveelheden vergelijkbaar, goed gedocumenteerd taalgebruik van spreek(st)ers uit verschillende regio’s, met uiteenlopende onderwijs- en culturele achtergronden. Voor Nederland is dat recentelijk verzameld in Sprekend Nederland, een grootschalig crowdsourcing project over spraak en oordelen over spraak. Van ruim 10.000 deelnemers zijn er door middel van een gratis app spraakfragmentjes opgenomen (in totaal ruim 530 uur), zo’n 3.000 deelnemers verstrekten verschillende gegevens over hun achtergrond.

Beweeglijk Nederlands

NWA logo

logo levendverleden

In het project Beweeglijk Nederlands willen we rond deze gigantische gegevensverzameling fundamenteel-wetenschappelijk en spraak-technologischonderzoek doen en ons daarbij tevens richten op zowel  maatschappelijke als commerciële toepassingen. Wij ontwikkelen voor dit project een subsidie-aanvraag in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), meer in het bijzonder in de hoofdroute Levend Verleden.

Match-making bijeenkomst

Op woensdag 10 april a.s. vindt er van 13.00 tot 16.30 uur in het IISG (Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam) een bijeenkomst plaats waarin wij onze plannen nader willen voorstellen en toelichten aan geselecteerde vertegenwoordigers van academische, maatschappelijke en commerciële instellingen.
Voor deze bijeenkomst willen wij jullie (organisatie) graag uitnodigen.

Inschrijven kan hier!

Een voorwaarde voor het indienen van een subsidie-aanvraag bij de NWA is dat 10% van het projectbudget (in cash of in kind) gedragen wordt door derden, meer bepaald maatschappelijke en commerciële partijen.
Gezien de expertise van de NOTaS-deelnemers, zou het voor ons en jullie interessant kunnen zijn om te participeren in het project. Als jullie dat ook vinden, dan zouden we graag met jullie in gesprek willen gaan over de meest geschikte manier om mee te doen aan dit onderzoek.
Onderwerpen uit ons onderzoek die relevant kunnen zijn voor NOTaS-deelnemers zijn o.a.:

  • moet de Spraakgeneratie aangepast worden opdat er ook regionaal Standaard Nederlands mee kan worden gesproken?
  • moet Spraakherkenning aangepast worden om sprekers van regionaal Standaard Nederlands toch goed te kunnen herkennen?
  • zijn de suggesties die software doet om een tekst helder en begrijpelijk te maken ook geschikt voor mensen die meestal regionaal Standaard Nederlands spreken?

De presentatie op 10 april van onze plannen bestaat uit een korte algemene inleiding, gevolgd door gesprekken met geïnteresseerde genodigden; deze gesprekken kunnen naar behoefte in klein verband of met individuele geïnteresseerden gevoerd worden. 

Wij zouden het geweldig vinden wanneer we veel NOTaS-deelnemers op 10 april mogen begroeten op het Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam. Als het die dag niet lukt maar je wel geinteresseerd bent, laat dat dan weten; dan maken we zo snel mogelijk een afspraak.

 

Met een vriendelijke groet,    

 

Henk van den Heuvel (CLST, Radboud Universiteit) & Arjan van Hessen (HMI, Universiteit Twente)

mede namens

Prof. dr. Frans Hinskens (Meertens Instituut Amsterdam & Radboud Universiteit Nijmegen)
Prof. dr.Paul Boersma (Universiteit van Amsterdam)
Prof. dr. Antal van den Bosch (Meertens Instituut Amsterdam & Radboud Universiteit Nijmegen)
Dr. Stefan Grondelaers (Radboud Universiteit Nijmegen)
Dr. Nanna Haug Hilton (Universiteit Groningen)
Prof. dr. David van Leeuwen (Radboud Universiteit Nijmegen)
Dr. Roeland Ordelman (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum & Universiteit Twente)
Prof. Dr. Martijn Wieling (Universiteit Groningen)

 

Taal en spraaktechnologie voor het IJslands 2018-2022

ijslandRikiskau - het Center for Language Technology, is van plan om vier Taal- en Spraaktech-tools te gaan ontwikkelen voor het IJslands:

  1. spraakherkenning,
  2. spraaksynthese
  3. automatische vertaalsysteem 
  4. spelling- en grammaticacontrole

plus de taalhulpmiddelen en de ondersteunende tools die nodig zijn voor het maken van die tools.
Hiervoor wil Rikiskaup informatie opvragen bij organisaties die in staat zijn om dergelijke oplossingen (mede) te ontwikkelen.

Hier twee documenten met alle eisen en de te volgen procedure.

iconpdf Projectplan

iconpdf Tender Document


De officiele tekst in het Engels luidt:


40406 – RFI Language Technology for Icelandic

Númer: 40406
Útboðsaðili: Ríkiskaup
Tegund: RFI
Auglýst: 08.03.2019 kl. 00:00
Skilafrestur 22.03.2019 kl. 21:00

Rikiskaup, on behalf of Almannarómur – Center for Language Technology, intends to put up for tender four core-solutions that need to be created; speech recogniser, speech synthesiser, machine translation system and spell and grammar checker, plus the language resources and support tools that are the prerequisite to building those core solutions. To this end, Rikiskaup would like to request information from organisations that have the capability to develop such solutions.

 For further details please refer to http://tendsign.ishttps://opic.com/id/afotrkpmxe

 Directions for retreiving tender documents: https://youtu.be/NqraplLEbvU

TST en Kunstmatige Intelligentie

DixitKunstmatige Intelligentie is bezig met een enorme opmars, zoals we bijna dagelijks in de kranten kunnen lezen. Behalve dat we steeds beter foto's kunnen herkennen, auto's zelfstandig kunnen laten rijden of het weer kunnen voorspellen, kunnen we ook steeds beter omgaan met het fenomeen dat ons mensen onderscheidt van andere zoogdieren: Taal!

Taal is vaag, ambigu, context-afhankelijk, dikwijls incompleet en toch een geweldig communicatiemiddel dat ons ver heeft gebracht. Kan Kunstmatige Intelligentie daar iets mee? Kunnen we de stap nemen van herkennen naar begrijpen, en zo ja hoe dan en hoe goed?

In 2017 heeft NOTaS een hele DIXIT aan TST en KI gewijd. Het resultaat beviel ons zo goed dat we de Tilburg University Language Production group (TULP, onderdeel van het TiCC) hebben gevraagd om een lezingenochtend rond dit onderwerp samen te stellen. Iedereen met interesse in dit Engelstalige programma (zie hieronder) is van harte welkom.

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 15 februari 2019 en eindigt met een informele netwerklunch. Deelname is gratis. Wel verzoeken we je om je komst tevoren even door te geven via het tabblad inschrijven hieronder. Locatie: Tilburg University (TiCC), Dante-gebouw, Warandelaan2, kamer D353