De hoofdredacteur van Over taal, professor Filip Devos, brak er eerder al een lans voor en stelt nu de ondergewaardeerde status van wetenschapspopularisering aan de kaak met een petitie. Wetenschap hoort namelijk niet enkel thuis in academische kringen, maar moet ook de weg vinden naar het onderwijs en de maatschappij. Daarom is er dringend meer aandacht nodig om de wetenschap te brengen in de taal van de gewone man!

Pleit u ook voor breder toegankelijke wetenschap? Teken dan mee de petitie!

Voor meer informatie: http://www.overtaal.be/

De opiniestukken die de thematiek verder uitspitten, kunt u hierna raadplegen:
- 'De lippendienst rond populariseren in Vlaanderen'  (Over taal, nr. 2, 2015, blz. 50)
- 'Wie brengt de wetenschap nog aan de man?' (De Standaard, 12 mei 2015, blz. 36)

Een paar reacties...

  • "Wetenschap wordt gefinancieerd met belastingsgeld. Wetenschapspopularisering is een fundamentele vorm van respect voor de bijdrage van de bevolking."
  • "Als de academische overheid popularisering niet valoriseert, wordt heel het maatschappelijke discours beheerst door populistische meningen."
  • "Op onze dichtbevolkte wereld hebben we wetenschappelijk onderbouwde oplossingen nodig om tot een duurzame samenleving te komen, dat kan niet zonder een goed begrip van de wetenschap achter de opties.""De huidige discussies in de media zijn gedreven door mythes eerder dan onderbouwde kennis."
  • "Vroeger werden studies gepubliceerd en vervolgens begon het publieke debat. De energie die men daar instak, gaat nu naar lange procedures om resultaten net niet gepubliceerd te laten worden."