Radboud

Project

Onder leiding van onderzoekers van de Radboud Universiteit wordt in het BasiScript-project een databank aangelegd van teksten geschreven door basisschoolleerlingen. Leerlingen uit groep 4 tot en met groep 8 van lagerescholen door heel Nederland worden gedurende drie jaar gevolgd v.w.b. de ontwikkeling van hun schrijfvaardigheid. Bij het project zijn scholen betrokken uit het regulier onderwijs, het speciaal basisonderwijs, en het speciaal onderwijs. Eenmaal compleet zal de databank zo’n 8 miljoen woorden omvatten afkomstig uit dictees, stelopdrachten, e.d.

Er wordt in dit project een corpus gebouwd met afgeleid geannoteerd lexicon van teksten die basisschoolleerlingen schrijven. Leerlingen uit heel Nederland schrijven teksten op papier (overgrote meerderheid) of op een webapplicatie (zeer beperkt aantal). We hopen uiteindelijk zo'n 8 miljoen woorden te verzamelen. Deze teksten worden gescand en getranscribeerd in twee versies (een spellinggecorrigeerde en een niet-spellinggecorrigeerde).

Gezocht

De Radboud Universiteit zoekt twee of drie postdocs voor de analyse van het BasiScript corpus (www.basiscript.nl) en het BasiLex corpus (www.basilex.nl).

 • Beschikbaar per 1 december 2015 of 1 januari 2016, tot 1 mei 2016 of langer; voor 0,7 tot 1,0 Fte
 • Bij voorkeur een achtergrond in linguïstiek, psycho-linguïstiek of computationele linguïstiek
 • Afgerond promotieonderzoek
 • Beschikbaar binnen 10 dagen voor een interview
 • Ervaring met corpusanalyse of tekstanalyse wordt als een voordeel gezien
 • Duur van de aanstelling tenminste tot 1 mei maar wellicht nog langer.

U kunt uw sollicitatie-mail sturen naar: Agnes Tellings (E-mail: )

Engels:

Urgently wanted: two or three postdocs  for corpus analysis of the BasiScript corpus (www.basiscript.nl) and the BasiLex corpus (www.basilex.nl).

 • Available per 1 december 2015 or 1 january 2016, till 1 May 2016 or after, for 0,7 to 1,0 Fte
 • Appointment within the Behavioural Science Institute, Faculty of Social Sciences
 • Background preferably in linguistics, psycholinguistics, or computational linguistics
 • Completed PhD
 • Be available for interview within the next 10 days
 • Experience with corpus analysis or text analysis will be considered an advantage
 • Duration at least till 1 May but longer is perhaps possible.

Please send your application letter a.s.a.p. to Agnes Tellings, PhD, More information will be given during the interviews.