vlaamseparlementHet Vlaams Parlement, het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en Addestino Innovation Management nodigen u uit om deel te nemen aan een open marktconsultatie op vrijdag 24 november 2017 van 9:00 tot 13:00 in de Valerius De Saedeleerzaal van het Vlaams Parlement.

Deze open marktconsultatie wordt georganiseerd voor het project “Spraaktechnologie voor verslaggeving Vlaams Parlement (ST-VP)”, dat momenteel op vraag van het Vlaams Parlement loopt in het kader van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO). U vindt meer info over het PIO op deze website.

Doel

Het project ST-VP van het Vlaams Parlement heeft tot doel de verslaggeving van de plenaire en commissievergaderingen van het Vlaams Parlement te ondersteunen en te optimaliseren met behulp van spraaktechnologie. Het hoofddoel van het project ST-VP is automatische transcriptie (spraak-naar-tekst), waarbij het Vlaams Parlement via verder onderzoek wenst voort te bouwen op beschikbare en toegepaste technologieën om de audio-/video-opnames van de diverse vergaderingen van het Vlaams Parlement automatisch naar tekst om te zetten en op die manier de werkprocessen van de redacteurs te optimaliseren en hun verslaggeving sneller, efficiënter en accurater te laten verlopen. Een bijkomende (optionele) doelstelling van het project ST-VP is (indien mogelijk live) ondertiteling van de beeldverslagen op de website van het Vlaams Parlement.

Voor meer achtergrondinformatie over het project ST-VP vindt u bijgevoegd de behoeftebeschrijving die het Vlaams Parlement in het kader van de PIO-projectaanvraag heeft ingediend.

Doelstelling open marktconsultatie

Op 24 november as. willen we tijdens de open marktconsultatie de vraag (behoefte van het Vlaams Parlement) en het aanbod (ontwikkelaars/leveranciers van innovatieve oplossingen) op elkaar afstemmen. Meer specifiek heeft de open marktconsultatie de volgende doelstellingen:

  • een zicht bieden op de relevante stakeholders voor het project ST-VP, zowel aan de vraagzijde (overheid en burgers) als aan de aanbodzijde (bedrijven en kennisinstellingen), en hen samenbrengen in dialoog en overleg. Aan de aanbodzijde wordt daarbij o.a. gekeken naar spelers actief op het gebied van taal- en spraaktechnologie, spraak-naar-tekst, taalverwerking, audio-/videoverwerking, ondertiteling, …;
  • de behoefte van het Vlaams Parlement en de technische/functionele vereisten van de gewenste innovatieve oplossing(en) verder verfijnen, mede op basis van de input van de verschillende stakeholders;
  • bepalen welke (combinatie van) (te ontwikkelen) innovatieve oplossing(en) het best beantwoordt aan de behoefte van het Vlaams Parlement en de geformuleerde technische/functionele vereisten;
  • uitsluitsel bieden over de state-of-the-art en, in functie hiervan, het innovatiegehalte en eventuele ontwikkeltraject van de beoogde oplossing(en).

De uitkomst van de open marktconsultatie moet het Vlaams Parlement in staat stellen om een aanbestedingstraject richting aankoop van de geschikte innovatieve oplossing(en) (dan wel ontwikkeling hiervan) voor de gestelde behoefte te kunnen uitzetten.

Gelet op uw technologische achtergrond en expertise zouden wij uw deelname aan de open marktconsultatie op prijs stellen.

Indien u wenst deel te nemen, kunt u zich (tot uiterlijk 17 november as.) inschrijven via de PIO-website.

 

Wij ontmoeten u graag op 24 november as. in het Vlaams Parlement.

Vriendelijke groeten,

Lieve Beullens, Coördinator Woordelijk Verslag Vlaams Parlement

Veerle Lories, PIO-projectleider Departement EWI

Dominique Buyse, Consultant Addestino Innovation Management