logo NTUEnquête

In opdracht van de Taalunie voert De Taalstudio een verkenning uit van de taalsector in het Nederlandse taalgebied. Verschillende NOTaS-deelnemers kregen het verzoek mee te werken  aan dit onderzoek door uiterlijk 25 mei een korte enquête in te vullen. We hebben daarom besloten dit verzoek aan alle deelnemers van NOTaS door te sturen.

Doel

De verkenning, waar deze enquête onderdeel van uitmaakt, beoogt de economische betekenis van de taalsector in het Nederlandse taalgebied in kaart te brengen. Hierdoor wordt zichtbaar welke economische activiteiten tot de taalsector gerekend kunnen worden, en in welke economische sectoren taaldiensten en taalproducten worden geleverd.
De enquête is samengesteld in consultatie met deskundigen en vertegenwoordigers van branche- en vakorganisaties uit de taalsector.

Resultaat

De resultaten van het onderzoek zullen in het najaar van 2018 bekendgemaakt worden, tijdens het DRONGO talenfestival in Nijmegen. U kunt in de enquête aangeven of u prijs stelt op een uitnodiging voor de presentatie en of u wilt dat uw naam of die van uw organisatie opgenomen wordt in het eindrapport als één van de organisaties die het onderzoek mogelijk heeft gemaakt. 

Nut

Door de vragen in de enquête te beantwoorden (dit kost ongeveer 10 minuten) draagt u direct bij aan de zichtbaarheid van het beroepsveld: iets dat u als NOTaS-deelnemer uiteraard zal aanspreken 😀.

Uw gegevens worden uiteraard anoniem verwerkt en zullen uitsluitend ten behoeve van dit onderzoek worden gebruikt.

Meedoen

Er zijn twee versies van de enquête: voor individuen en voor bedrijven. Kies zelf maar waaronder je denkt te vallen.

  1. Enquête voor individuele taalprofessionals
  2. Enquête voor taalbedrijven

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de uitvoerder van de enquête: Maaike Verrips per e-mail of telefoon (085-877 01 87).

Alvast dank voor jullie medewerking.

 

Bestuur NOTaS