Dank van DHBenelux 2018

We zijn de administratie voor DHBenelux 2018 aan het afronden en zullen binnenkort de organisatie overdragen aan onze collega's in Luik die DHBenelux 2019 gaan organiseren. Graag wilden we Stichting NoTaS langs deze weg bedanken voor het sponsoren van de conferentie, mede door uw contributie konden we de kosten voor de deelnemers laag houden. Meer dan 200 deelnemers hebben in de  6 workshops, 18 parallelle sessies en posters en demos sessie hun werk gepresenteerd en ideeën uitgewisseld.
dhbenelux2018
 
Hierbij was ook de nieuwe garde goed vertegenwoordigd was, zoals deze bachelorstudenten in een videoverslag vertellen
 
We hopen in de toekomst weer met Stichting NOTaS samen te kunnen werken en wensen u een prettige zomer! 
 
Met vriendelijke groet,
De DHBenelux 2018 organisatie 

Platform Personalised Health

Beste NOTaS-deelnemers,

Datum dinsdag 19 juni
Tijd 14.00-19.00
Locatie Hotelschool in AmsterdamHotelschool in Amsterdam
Jan Evertsenstraat 171 
1057 BW Amsterdam

hanLilian Beijer en Marian Adriaansen, beiden lector aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, nodigen de NOTaS-deelnemers uit voor een bijeenkomst over "Platform Personalised Health".

Gezien de potentie van spraaktechnologie voor personalisering van de zorg, willen zijde  NOTaS-deelnemers graag uitnodigen voor de kick-off meeting van 19 juni a.s.

Deelname

De kick-off bijeenkomst is open voor kennisinstellingen, zorgorganisaties en –professionals, bedrijven en andere belanghebbenden bij zorginnovatie.

Redenen voor aanmelding zijn:

  • Up to date blijven over zorginnovatie en het beleid van de Topsector Life Sciences & Health. Zie ook de Kennis- en Innovatieagenda van de topsector LSH
  • Meer informatie over het Platform Personalised Health vindt u hier.
  • Oriëntatie op mogelijkheden voor samenwerking tussen relevante partners in zorginnovatie
  • Versterking van uw netwerk ten behoeve van uw activiteiten op het terrein van gepersonaliseerde zorg.

Aanmelding

U kunt zich aanmelden tot 10 juni via o.v.v."Deelname Kick-off PPH".

Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Mocht u na aanmelding alsnog verhinderd zijn, gelieve u af te melden vóór 16 juni a.s., rekening houdend met catering, groepsindeling etc.
Bij "no show" zonder tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt €100 in rekening te brengen.

Dineren na afloop

Mocht u na afloop willen genieten van een uitgebreid dineren in het ‘klassieke’ schoolrestaurant op de Hotelschool dan kunt rechtstreeks reserveren  (tegen eigen betaling)

Verkenning taalsector in het Nederlandse taalgebied

logo NTUEnquête

In opdracht van de Taalunie voert De Taalstudio een verkenning uit van de taalsector in het Nederlandse taalgebied. Verschillende NOTaS-deelnemers kregen het verzoek mee te werken  aan dit onderzoek door uiterlijk 25 mei een korte enquête in te vullen. We hebben daarom besloten dit verzoek aan alle deelnemers van NOTaS door te sturen.

Doel

De verkenning, waar deze enquête onderdeel van uitmaakt, beoogt de economische betekenis van de taalsector in het Nederlandse taalgebied in kaart te brengen. Hierdoor wordt zichtbaar welke economische activiteiten tot de taalsector gerekend kunnen worden, en in welke economische sectoren taaldiensten en taalproducten worden geleverd.
De enquête is samengesteld in consultatie met deskundigen en vertegenwoordigers van branche- en vakorganisaties uit de taalsector.

Resultaat

De resultaten van het onderzoek zullen in het najaar van 2018 bekendgemaakt worden, tijdens het DRONGO talenfestival in Nijmegen. U kunt in de enquête aangeven of u prijs stelt op een uitnodiging voor de presentatie en of u wilt dat uw naam of die van uw organisatie opgenomen wordt in het eindrapport als één van de organisaties die het onderzoek mogelijk heeft gemaakt. 

Nut

Door de vragen in de enquête te beantwoorden (dit kost ongeveer 10 minuten) draagt u direct bij aan de zichtbaarheid van het beroepsveld: iets dat u als NOTaS-deelnemer uiteraard zal aanspreken ?.

Uw gegevens worden uiteraard anoniem verwerkt en zullen uitsluitend ten behoeve van dit onderzoek worden gebruikt.

Meedoen

Er zijn twee versies van de enquête: voor individuen en voor bedrijven. Kies zelf maar waaronder je denkt te vallen.

  1. Enquête voor individuele taalprofessionals
  2. Enquête voor taalbedrijven

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de uitvoerder van de enquête: Maaike Verrips per e-mail of telefoon (085-877 01 87).

Alvast dank voor jullie medewerking.

 

Bestuur NOTaS

 

Arjan van Hessen en David van Leeuwen op BNR over chatbots

Chatbots worden in klantcontact al veelvuldig ingezet, waarbij de robot probeert je vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Toch leidt dit nog wel eens tot frustraties omdat de chatbot je toch niet helemaal begrijpt.

De meeste chatbots van nu zijn gescript, waarbij de conversatie verloopt volgens een vooraf vastgesteld patroon. De chatbot vindt informatie op een aantal basisonderwerpen of tags die vooraf ingesteld zijn. Door Artificial Intelligence en machine learning worden chatbots slimmer. In de film Her wordt laten zien hoe het communiceren met een robot zou kunnen klinken. Hoe ver zijn we hier nog vandaan?

Luister hieronder naar het BNR radio interview van Roelof Hemmen in gesprek met Arjan van Hessen en David van Leeuwen over chatbots en AI. De ondertitels zijn automatisch gegenereerd door de KALDI-spraakherkenner van de UTwente/Radboud-Universiteit.


Antal van den Bosch bij de Taalstaat

Hoe ons taalgebruik op sociale media verraadt wie wij zijn

zaterdag 31 maart 2018, 12:09 uur

 

Even een online persoonlijkheidstestje invullen, of je op Facebook drukmaken over zwerfafval in je wijk. Het lijken onschuldige handelingen maar dat zijn ze niet. Want de gegevens die we op Facebook achter laten kunnen worden gebruikt om ons gedrag te beïnvloeden. Sinds het schandaal met Cambridge Analytica is dat wel duidelijk geworden. Ons taalgebruik speelt daarbij een grote rol. Maar hoe werkt dat?
Hoe kun je via taal van alles te weten komen over miljoenen mensen en vervolgens hun gedrag beïnvloeden?

Antal van den Bosch, directeur van het Meertens Instituut en hoogleraar Computer Linguïstiek en Spraaktechnologie aan de Radboud Universiteit, geeft in de Taalstaat van 31 maart 2018 een toelichting.

De ondertitels zijn automatisch gegenereerd mbv van de UTwente & Radboud Kaldi-herkenner.