Verkenning taalsector in het Nederlandse taalgebied

logo NTUEnquête

In opdracht van de Taalunie voert De Taalstudio een verkenning uit van de taalsector in het Nederlandse taalgebied. Verschillende NOTaS-deelnemers kregen het verzoek mee te werken  aan dit onderzoek door uiterlijk 25 mei een korte enquête in te vullen. We hebben daarom besloten dit verzoek aan alle deelnemers van NOTaS door te sturen.

Doel

De verkenning, waar deze enquête onderdeel van uitmaakt, beoogt de economische betekenis van de taalsector in het Nederlandse taalgebied in kaart te brengen. Hierdoor wordt zichtbaar welke economische activiteiten tot de taalsector gerekend kunnen worden, en in welke economische sectoren taaldiensten en taalproducten worden geleverd.
De enquête is samengesteld in consultatie met deskundigen en vertegenwoordigers van branche- en vakorganisaties uit de taalsector.

Resultaat

De resultaten van het onderzoek zullen in het najaar van 2018 bekendgemaakt worden, tijdens het DRONGO talenfestival in Nijmegen. U kunt in de enquête aangeven of u prijs stelt op een uitnodiging voor de presentatie en of u wilt dat uw naam of die van uw organisatie opgenomen wordt in het eindrapport als één van de organisaties die het onderzoek mogelijk heeft gemaakt. 

Nut

Door de vragen in de enquête te beantwoorden (dit kost ongeveer 10 minuten) draagt u direct bij aan de zichtbaarheid van het beroepsveld: iets dat u als NOTaS-deelnemer uiteraard zal aanspreken ?.

Uw gegevens worden uiteraard anoniem verwerkt en zullen uitsluitend ten behoeve van dit onderzoek worden gebruikt.

Meedoen

Er zijn twee versies van de enquête: voor individuen en voor bedrijven. Kies zelf maar waaronder je denkt te vallen.

  1. Enquête voor individuele taalprofessionals
  2. Enquête voor taalbedrijven

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de uitvoerder van de enquête: Maaike Verrips per e-mail of telefoon (085-877 01 87).

Alvast dank voor jullie medewerking.

 

Bestuur NOTaS

 

Arjan van Hessen en David van Leeuwen op BNR over chatbots

Chatbots worden in klantcontact al veelvuldig ingezet, waarbij de robot probeert je vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Toch leidt dit nog wel eens tot frustraties omdat de chatbot je toch niet helemaal begrijpt.

De meeste chatbots van nu zijn gescript, waarbij de conversatie verloopt volgens een vooraf vastgesteld patroon. De chatbot vindt informatie op een aantal basisonderwerpen of tags die vooraf ingesteld zijn. Door Artificial Intelligence en machine learning worden chatbots slimmer. In de film Her wordt laten zien hoe het communiceren met een robot zou kunnen klinken. Hoe ver zijn we hier nog vandaan?

Luister hieronder naar het BNR radio interview van Roelof Hemmen in gesprek met Arjan van Hessen en David van Leeuwen over chatbots en AI. De ondertitels zijn automatisch gegenereerd door de KALDI-spraakherkenner van de UTwente/Radboud-Universiteit.


{tab title="Ondertiteling" class="blue"}

Hemmen

{tab title="Karaoke" class="red"}

{/tabs}

Antal van den Bosch bij de Taalstaat

Hoe ons taalgebruik op sociale media verraadt wie wij zijn

zaterdag 31 maart 2018, 12:09 uur

 

Even een online persoonlijkheidstestje invullen, of je op Facebook drukmaken over zwerfafval in je wijk. Het lijken onschuldige handelingen maar dat zijn ze niet. Want de gegevens die we op Facebook achter laten kunnen worden gebruikt om ons gedrag te beïnvloeden. Sinds het schandaal met Cambridge Analytica is dat wel duidelijk geworden. Ons taalgebruik speelt daarbij een grote rol. Maar hoe werkt dat?
Hoe kun je via taal van alles te weten komen over miljoenen mensen en vervolgens hun gedrag beïnvloeden?

Antal van den Bosch, directeur van het Meertens Instituut en hoogleraar Computer Linguïstiek en Spraaktechnologie aan de Radboud Universiteit, geeft in de Taalstaat van 31 maart 2018 een toelichting.

De ondertitels zijn automatisch gegenereerd mbv van de UTwente & Radboud Kaldi-herkenner.

 


{tab title="Ondertiteling" class="blue"}

antal

{tab title="Karaoke" class="red"}

{/tabs}

Leidinggevende zet spraaktechnologie te weinig in

Spraak kan leidinggevende ondersteunen in de bedrijfsvoering.
Aldus een leuk stukje in Managers Online.

 

14 maart 2018 - Kinderen die vragen worden overgeslagen, weet u nog? Welnu, die tijd is voorgoed voorbij. Wie vraagt krijgt dankzij spraakherkenning precies wat hij hebben wil. En in combinatie met analytics worden spraakassistenten uiterst krachtig tools waar geen leidinggevende zonder kan.

alexaAls je Alexa of Siri kunt gebruiken om thuis een pizza te bestellen, dan moet je het ook kunnen gebruiken om tijdens een presentatie de cijfers van afgelopen kwartaal te tonen.

De datagedreven toekomst kan rap dichterbij komen wanneer analytics wordt gecombineerd met spraaktechnologie. Deze krachtige combinatie bieden ongekende mogelijkheden. Toch zien leidinggevenden spraakgestuurde digitale assistenten zoals Alexa, Siri en Google Assistant nog te vaak als speeltjes voor thuis. Tijd om die mening te herzien, zegt Tim Lang, CTO van MicroStrategy.
"Op een dag besefte ik dat wat ik op mijn beeldscherm zag, ook beschikbaar kon zijn via een luidspeaker op mijn bureau. En als een consument Alexa kan programmeren om pizza te bestellen, wat kan een team van  softwareontwikkelaars en engineers van een analyticsbedrijf dan bereiken? Misschien kunnen we onze analytics vervlechten met spraak en data anders presenteren dan in grafieken en afbeeldingen."

 

Volledige artikel staat hier.

Nederland leest over robots

ikrobotDe DIXIT van 2016 ging over TST en robots, en de komende DIXIT van 2017 gaat over Kunstmatige Intelligentie en TST.

 

Het is fantastisch om te zien hoe de Nederlandse biblioteken dit thema nu ook hebben opgepakt: Nederland leest over robotica

De prachtige verhalenbundel Ik, robot van Isaac Asimov is deze maand november helemaal voor niets te krijgen bij je Openbare Bibliotheek. Je hoeft alleen maaar een enquête met zes intrigerende stellingen in te vullen, en dan is dit schitterende stukje literatuur voor jou.

 

Het boek van Asimov bevat negen verhalen, maar deze uitgave is verrijkt met een tiende verhaal. Dat is een verhaal van Ronald Giphart, dat hij heeft geschreven met asibot. Dit is een automatische zinsgenerator in de stijl van Asimov die is gemaakt door onze collega's Folgert Karsdorp van het Meertens Instituut en Mike Kestemont van de Universiteit van Antwerpen. 

 

Tijd voor een bezoek aan je bieb!

Henk van den Heuvel