Googelen door archieven

Datum 13 oktober 2016    Natinaal archief
Tijd 09:00-17:00
Locatie Nationaal Archief, Den Haag

Het Netwerk Oorlogsbronnen organiseert samen met het Nationaal Archief en Archief 2020 de studiedag Googelen door archieven op 13 oktober 2016. De studiedag omvat een overzicht van nieuwe projecten die erop gericht zijn door het gebruik van slimme software archiefcollecties tot op documentniveau beter doorzoekbaar te maken.  Ook komen innovatieve technieken voor het classificeren en onderzoeken van ‘born digital’ archieven aan bod.

Naast de presentatie van een aantal best practices en experimenten wordt de keynote verzorgd door Günter Mühlberger (University of Innsbruck, programmamanager READ-project). Mühlberger heeft inmiddels jarenlange ervaring met automatische tekstherkenningstechnologie, vanuit verschillende nationale en internationale projecten. Hij zal vertellen over een webomgeving (Transkribus) die wordt ontwikkeld in het kader van het Europese project READ om vol- en semi-automatisch gedigitaliseerde archiefcollecties (handgeschreven, getypt of hybride) fulltext doorzoekbaar te maken.

De volledige aankondiging en de mogelijkheid tot aanmelden, staan hier.

Taalunie Talendebatten 2016

Datum Vrijdag 30 September 2016 logo ntu
Tijd 12:30 - 14:30
Locatie Jaarbeurs, Utrecht
Url DRONGO

 Welke positie neemt het Nederlands in binnen een meertalige samenleving?

Wij nodigen u van harte uit om daarover mee te denken en mee te praten tijdens de Taalunie Talendebatten, die dit jaar voor het eerst plaatsvinden. In Nederland zal de bijeenkomst tijdens het DRONGO-festival plaats vinden (Utrecht, Jaarbeurs, vrijdag 30 september, 12.30-14.30).

Het ‘Taalunie Talendebat’ is een jaarlijks debat rond meertaligheid en heeft dit jaar als thema ‘meertaligheid in het onderwijs’. Mensen met interesse voor dit thema, taalliefhebbers, beleidsmedewerkers of onderwijsgevenden uit Vlaanderen, Nederland en Brussel zijn er van harte welkom! Uw mening, uw ervaring, uw taal telt.

Uw input wordt meegenomen in de visietekst meertaligheid die op initiatief van de Taalunie, Epos en EP-Nuffic wordt geschreven.

Praat mee en meld u aan!

Het debat in Utrecht vindt plaats op het DRONGO Talenfestival waarvoor een dagkaart nodig is. Als deelnemer aan het debat krijgt u 50% korting op de toegang van €10 voor het festival door het invoeren van kortingscode: ´Taalunie2´.

U kunt uw dagkaart hier bestellen.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Mieke Smits, senior Adviseur Taalbeleid via

DRONGO: Training Wetenschapscommunicatie

Datum vrijdag 2 september drongo logo
Tijd 15:00 - 17:00
Locatie De Jaarbeurs te Utrecht
Kosten €25

Dit jaar wordt er weer een training Wetenschapscommunicatie gegeven in het kader van het DRONGO-festival. Deze training wordt gegeven door Marieke Hohnen. Zij heeft bij Science Museum NEMO, The Unschooled Mind Company en De Praktijk gewerkt aan diverse projecten; van het schrijven van lesmateriaal tot het organiseren van de opening van een onderzoeksinstituut of de Vakconferentie Wetenschapscommunicatie. Tijdens de workshop wordt een aantal tips & tricks gegeven over hoe je wetenschap tot leven brengt voor een breed publiek.  Bovendien wordt dit jaar op 1 oktober, tijdens het DRONGO talenfestival,  de DRONGO wetenschapscommunicatieprijs uitgereikt. Deze prijs beloont goede wetenschapscommunicatie over taalwetenschap. Iedere wetenschapper die deelneemt met een lab komt hiervoor in aanmerking.

De training vindt plaats op vrijdag 2 september op locatie in De Jaarbeurs te Utrecht en staat in de planning van 15:00 tot 17:00 uur. Deze training kost € 25,- per deelnemer. Wil jij (of mensen van jouw organisatie die participeren in het DRONGO talenfestival) de training voor wetenschapscommunicatie volgen? Dan ontvangen wij graag uiterlijk vrijdag 19 augustus naam, e-mailadres en telefoonnummer van de personen die zullen deelnemen.
Graag opgeven via .

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

StimuleringsfondsHet Stimuleringsfonds Creatieve Industrie biedt verschillende subsidies op het gebied van E-cultuur. Dit jaar zijn er nog 2 indienmogelijkheden: 10 augustus en 6 oktober.

Wat is het?

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, e-cultuur en alle mogelijke crossovers. Het werkterrein van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie bevindt zich grotendeels binnen het domein van de toegepaste kunsten en de maakindustrie: een domein opgespannen tussen cultuur, economie en samenleving.

  • Onder architectuur wordt, in de brede zin van het woord, ook verstaan: stedenbouw, landschapsarchitectuur, interieurarchitectuur en aanverwante disciplines gericht op het analyseren van en reflecteren op architectuur.
  • Onder vormgeving verstaat het Stimuleringsfonds onder andere het ontwerpen van mode, accessoires en sieraden; textiel-, glas- en keramiekvormgeving; grafische vormgeving, typografie, visuele communicatie, interactief en information design, animatie, illustratie, strip en graphic novel; product-, meubel- en industriële vormgeving, interieur- en ruimtelijk ontwerp, tentoonstellingsontwerp, lichtontwerp, scenografie, social design en aanverwante disciplines gericht op het analyseren van en reflecteren op vormgeving.
  • E-cultuur is een verzamelbegrip voor culturele, artistieke, creatieve projecten op het snijvlak van design, technologische innovatie en maatschappij en de reflectie daarop. E-cultuur is bij uitstek interdisciplinair.

Meer informatie over het fonds en een lijst van eerder ingediende en gehonoreerde projecten staat hier:

Het fonds http://www.stimuleringsfonds.nl/
FAQ http://www.stimuleringsfonds.nl/nl/het_fonds/veelgestelde_vragen/
Gehonoreerde projecten http://www.stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies/deelregeling_e_cultuur/

Samenwerking taal- en spraaktechnologie met de Nederlandse Taalunie en het MuZIEum

muzieum 1De Nederlandse Taalunie (NTU) heeft organisaties en deskundigen bij elkaar gebracht om bestaande TST-technieken voor het Nederlands een bestemming te geven bij het muZIEum. Op deze manier laat de NTU de bezoeker van het muZIEum in Nijmegen kennis maken met de verschillende hulpmiddelen op het gebied van TST. De visueel beperkte medewerkers van het muZIEum worden via dit programma ook ambassadeur en vertellen vanuit hun eigen ervaringen over de voor en nadelen van de hedendaagse TST. Ook bedrijven die het muZIEum bezoeken kunnen zo ervaren hoe een werkplek in is te richten voor medewerkers met een visuele beperking. Deze ervaring zal hopelijk drempelverlagend werken en daarmee ook een stimulans geven aan de arbeidsparticipatie voor blinden en slechtzienden.

Door deze ondersteuning van de Taalunie en NOTaS kunnen bestaande TST-technologieën vertoond worden in de vooroordelenruimte aan de bezoekers en laten zien wat de mogelijkheden zijn op het gebied van taal en spraaktechnologie. Hierbij wordt men bewust van de mogelijkheden en krijgt meteen uitleg en hulp van een ervaringsdeskundige. De missies van de Taalunie, NOTaS en het muZIEum sluiten naadloos op elkaar aan waardoor we binnen dit totaalconcept de toegankelijkheid van Nederlandse taal en spraak centraal stellen. Iedereen, ook mensen met een visuele beperking moeten zoveel mogelijk toegang hebben tot en gebruik maken van de Nederlandse taal. Daarom wordt taal- en spraaktechnologie verweven.

Lancering/event

muZIEum fase 2 zal officieel gelanceerd worden door middel van een evenement in Nijmegen. Tijdens dit evenement zullen de nieuwe technologieën getoond worden en kunnen gasten en pers zelf de mogelijkheden van de toepassingen ervaren. Het uitgangspunt van deze lancering is ruchtbaarheid geven aan de mogelijkheden van taal- en spraaktechnologie.