DRONGO: Training Wetenschapscommunicatie

Datum vrijdag 2 september drongo logo
Tijd 15:00 - 17:00
Locatie De Jaarbeurs te Utrecht
Kosten €25

Dit jaar wordt er weer een training Wetenschapscommunicatie gegeven in het kader van het DRONGO-festival. Deze training wordt gegeven door Marieke Hohnen. Zij heeft bij Science Museum NEMO, The Unschooled Mind Company en De Praktijk gewerkt aan diverse projecten; van het schrijven van lesmateriaal tot het organiseren van de opening van een onderzoeksinstituut of de Vakconferentie Wetenschapscommunicatie. Tijdens de workshop wordt een aantal tips & tricks gegeven over hoe je wetenschap tot leven brengt voor een breed publiek.  Bovendien wordt dit jaar op 1 oktober, tijdens het DRONGO talenfestival,  de DRONGO wetenschapscommunicatieprijs uitgereikt. Deze prijs beloont goede wetenschapscommunicatie over taalwetenschap. Iedere wetenschapper die deelneemt met een lab komt hiervoor in aanmerking.

De training vindt plaats op vrijdag 2 september op locatie in De Jaarbeurs te Utrecht en staat in de planning van 15:00 tot 17:00 uur. Deze training kost € 25,- per deelnemer. Wil jij (of mensen van jouw organisatie die participeren in het DRONGO talenfestival) de training voor wetenschapscommunicatie volgen? Dan ontvangen wij graag uiterlijk vrijdag 19 augustus naam, e-mailadres en telefoonnummer van de personen die zullen deelnemen.
Graag opgeven via fverbiest@drongofestival.nl.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

StimuleringsfondsHet Stimuleringsfonds Creatieve Industrie biedt verschillende subsidies op het gebied van E-cultuur. Dit jaar zijn er nog 2 indienmogelijkheden: 10 augustus en 6 oktober.

Wat is het?

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, e-cultuur en alle mogelijke crossovers. Het werkterrein van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie bevindt zich grotendeels binnen het domein van de toegepaste kunsten en de maakindustrie: een domein opgespannen tussen cultuur, economie en samenleving.

  • Onder architectuur wordt, in de brede zin van het woord, ook verstaan: stedenbouw, landschapsarchitectuur, interieurarchitectuur en aanverwante disciplines gericht op het analyseren van en reflecteren op architectuur.
  • Onder vormgeving verstaat het Stimuleringsfonds onder andere het ontwerpen van mode, accessoires en sieraden; textiel-, glas- en keramiekvormgeving; grafische vormgeving, typografie, visuele communicatie, interactief en information design, animatie, illustratie, strip en graphic novel; product-, meubel- en industriële vormgeving, interieur- en ruimtelijk ontwerp, tentoonstellingsontwerp, lichtontwerp, scenografie, social design en aanverwante disciplines gericht op het analyseren van en reflecteren op vormgeving.
  • E-cultuur is een verzamelbegrip voor culturele, artistieke, creatieve projecten op het snijvlak van design, technologische innovatie en maatschappij en de reflectie daarop. E-cultuur is bij uitstek interdisciplinair.

Meer informatie over het fonds en een lijst van eerder ingediende en gehonoreerde projecten staat hier:

Het fonds http://www.stimuleringsfonds.nl/
FAQ http://www.stimuleringsfonds.nl/nl/het_fonds/veelgestelde_vragen/
Gehonoreerde projecten http://www.stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies/deelregeling_e_cultuur/

Samenwerking taal- en spraaktechnologie met de Nederlandse Taalunie en het MuZIEum

muzieum 1De Nederlandse Taalunie (NTU) heeft organisaties en deskundigen bij elkaar gebracht om bestaande TST-technieken voor het Nederlands een bestemming te geven bij het muZIEum. Op deze manier laat de NTU de bezoeker van het muZIEum in Nijmegen kennis maken met de verschillende hulpmiddelen op het gebied van TST. De visueel beperkte medewerkers van het muZIEum worden via dit programma ook ambassadeur en vertellen vanuit hun eigen ervaringen over de voor en nadelen van de hedendaagse TST. Ook bedrijven die het muZIEum bezoeken kunnen zo ervaren hoe een werkplek in is te richten voor medewerkers met een visuele beperking. Deze ervaring zal hopelijk drempelverlagend werken en daarmee ook een stimulans geven aan de arbeidsparticipatie voor blinden en slechtzienden.

Door deze ondersteuning van de Taalunie en NOTaS kunnen bestaande TST-technologieën vertoond worden in de vooroordelenruimte aan de bezoekers en laten zien wat de mogelijkheden zijn op het gebied van taal en spraaktechnologie. Hierbij wordt men bewust van de mogelijkheden en krijgt meteen uitleg en hulp van een ervaringsdeskundige. De missies van de Taalunie, NOTaS en het muZIEum sluiten naadloos op elkaar aan waardoor we binnen dit totaalconcept de toegankelijkheid van Nederlandse taal en spraak centraal stellen. Iedereen, ook mensen met een visuele beperking moeten zoveel mogelijk toegang hebben tot en gebruik maken van de Nederlandse taal. Daarom wordt taal- en spraaktechnologie verweven.

Lancering/event

muZIEum fase 2 zal officieel gelanceerd worden door middel van een evenement in Nijmegen. Tijdens dit evenement zullen de nieuwe technologieën getoond worden en kunnen gasten en pers zelf de mogelijkheden van de toepassingen ervaren. Het uitgangspunt van deze lancering is ruchtbaarheid geven aan de mogelijkheden van taal- en spraaktechnologie.

Vacature Dedicon: medewerker spraak

schelp dedicon paarsBen jij thuis in de informatica, computerlinguïstiek, informatiekunde, kunstmatige intelligentie, taaltechnologie, spraaktechnologie, toegepaste taalkunde of heb je een soortgelijke opleiding gevolgd? En weet jij alles van HTML, XML, SSML en scripting? Bekijk dan zeker even onze nieuwste vacature: http://www.dedicon.nl/vacature/medewerker-spraak.

Spraaktechnologie heeft de Toekomst

Ouderen adapteren e-HealthIn de Health&ICT van 14 juni 2016 een stuk over 5 trends die de komende jaren van invloed zouden kunnen zijn op de ontwikkeling van e-Health voor 50-plussers. In de westerse wereld vormen de senioren een sterk groeiend deel van de bevolking en dat zal zondermeer gevolgen hebben voor het gebruik en de ontwikkeling van digitale toepassingen binnen de gezondheidszorg. Een van de 5 gesignaleerde trends gaat over het toepassen van spraaktechnologie. De andere 4 trends gaan over:

  • Gemak in het inhuren van zorgverlening: het wordt, ook mbv apps, steeds makkelijker om zelf zorg in te huren
  • Minder angst voor technologie: technologie en zorg worden niet meer als strijdig met elkaar gezien.
  • Technologie plus mensen: de technologie neemt het niet over maar zorgt er juist voor dat mensen hun werk beter kunnen doen
  • Telemedicatie: medicatie/zorg op afstand. Waarom een uur heen en terug naar de dokter als je een korte vraag hebt die ook via bv Skype zou kunnen?

Maar de, voor NOTaS, meest vanzelfsprekende is natuurlijk de opkomst van spraakgestuurde apps.

TREND 3:

Spraaktechnologie heeft de toekomst Hoewel ouderen digitale technologie steeds maar adopteren, verwacht AARP’s Holtzman dat spraaktechnologie voor senioren, zoals Cortana en Siri, toch echt de killer-app zal zijn binnen ehealth. Google doet ook mee en onthulde recent Google Assistant, een digitale assistent die via spraakcommando's kan worden bediend, evenals de speaker Google Home, die ook via spraakcommando's wordt bediend. Apple werkt ook aan smart home devices die via Siri worden bediend. Zo kunnen senioren gewoon zeggen dat ze medicatie geslikt hebben en wordt dat geregistreerd, of kunnen ze medicatie zo bijbestellen.