https://www.achmea.nl/Style%20Library/achmea/images/logo.png

Op vrijdag 19 juni hield NOTaS van 10:00 tot 13:15 haar netwerkbijeenkomst over "Innovatie in de Zorg" bij Achmea, Divisie Zorg & Gezondheid, op de Storkstraat 12 in Leusden.

Achmea, een van de grote Nederlandse Zorgverzekeraars, doet in haar contact met klanten al voorzichtig aan Taal- en Spraaktechnologie, maar heeft aangegeven open te staan voor meer! Een mooie gelegenheid voor de deelnemers van NOTaS om te laten zien wat zij allemaal kunnen en ideeën uit te wisselen met Achmea.

Als een van de leidende zorgverzekeraars is Achmea waarschijnlijk goed in staat om de wensen en verlangens van “de zorgverzekeraars” duidelijk te maken. Bovendien kan Achmea toelichten hoe de financiering verloopt en hoe eventuele pilots vorm gegeven kunnen worden. Uiteraard is het hiervoor van belang dat wij met goede vragen en ideeën komen. Wij verwachten dat deze interactieve opzet Taal- en Spraaktechnologie op de kaart kan zetten van de innovatie-roadmap van Achmea en (wellicht) andere zorgverzekeraars.

Het geheel zal zoals gebruikelijk worden afgesloten met een gratis netwerklunch.
Voor hen die dieetwensen hebben: laat

Naar aanleiding van de succesvolle bijeenkomst in Nijmegen in het  (TST voor blinden en slechtzienden, zie de blog op de website) is er op dinsdagochtend 21 april in het kantoor van de Nederlandse Taalunie in het centrum van Den Haag een vervolgbijeenkomst.

Als je hieraan deel wilt nemen, kun je je via deze link aanmelden.

Deelname staat open voor NOTaS-deelnemers en introducees.

Met spoed gezocht (wegens vertrek medewerker, per 1 april)  een taaltechnoloog voor het project BasiScript. In dit project bouwen we een corpus met afgeleid geannoteerd lexicon van teksten die basisschoolleerlingen schrijven. Leerlingen uit heel Nederland schrijven teksten op papier (overgrote meerderheid) of op een webapplicatie (zeer beperkt aantal).

TST en Games


Ranj Serious Games
Lloydstraat 21m
3024 EA Rotterdam
 
Bij deze bijeenkomst zullen we speciaal ingaan op het thema (Serious) Games en wat TST daarvoor kan betekenen.
De bijeenkomst zal ingeleid worden door Ranj, die een toelichting zal geven op het thema van serious games. Aansluitend willen we eenieder die een toepassing van TST in een games omgeving heeft, de mogelijkheid geven hier een presentatie over te geven. Een aantal partijen heeft hier al op gereageerd en zullen een inbreng verzorgen. Zie het programma hieronder.

Op 21 november 2014 hadden we weer een deelnemersbijeenkomst; ditmaal georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Taalunie. De bijeenkomst vond plaats in het Nijmeegse MuZIEum, het ervaringsmuseum over zien en niet zien.
Behalve de verplichte deelnemersvergadering (DIXIT, Financiën), bestond de bijeekomst uit een inleidend praatje over het museum gevolgd ddor een halfuurtje blind zijn.

In groepjes van zes gingen we, gewapend met de bekende witte stok met rode strepen, het duister en daarna het volkomen duister in. Ons groepje deed “het huiselijk leven” hetgeen neerkwam op rondlopen in de woonkamer en proberen de verschillende aanwezige objecten (televisie (sic), tafel, bank, spiegel en meer) te raden.
Veel gestommel, tegen elkaar en tegen objecten aanlopen, wanhopig om je heen tasten op zoek naar een muur of iets van houvast. Maar na een tijdje wende het wel en begreep je dat, als je met de stok een stukje vrije ruimte voor je voelde, je gerust een paar passen naar voren kon doen zonder het risico te lopen ergens tegen aan te botsen. Dat zal in het echte leven niet zo zijn, maar hier was er voor gezorgd dat als de vloer vrij was, het "hogerop" ook zo was.