Expeditie Ribbelroute

LANCERING OP 15 OKTOBER
Het muZIEum vierde in augustus haar 3-jarig bestaan. Er werken inmiddels 38 mensen met een visuele beperking en nog dit jaar ontvangen we onze 100.000ste bezoeker. Tijd voor een nieuwe stap! De huidige donkerbelevingen vinden binnen in het muZIEum plaats en zijn gericht op de ervaring hoe het is om blind te zijn. Op donderdag 15 oktober lanceren wij een unieke buitenbeleving genaamd Expeditie Ribbelroute. Deze nieuwe beleving is niet gericht op blindheid, maar juist op slechtziendheid. Wij nodigen u van harte uit om bij dit feestelijke moment aanwezig te zijn en de datum vast in uw agenda te noteren.
 
EXPEDITIE RIBBELROUTE
Wat maakt deze beleving zo uniek? Het is een rondleiding in het stadscentrum van Nijmegen die gegeven wordt door een gids met een visuele beperking. Maar het is geen gewone stadswandeling, want met behulp van Virtual Reality brillen wordt men als deelnemer zelf tijdelijk slechtziend. Met Expeditie Ribbelroute geven we de bezoeker letterlijk ‘een kijkje’ in de wereld van slechtziende mensen. Een bijzondere ervaring, een leuk uitstapje en tegelijkertijd creëren we extra werkgelegenheid voor mensen met een visuele beperking.
 
BEKNOPT PROGRAMMA
U wordt in ‘muZIEum stijl’ om 15:00 uur ontvangen en aansluitend vindt de lancering plaats. Het beoogde einde is rond 17:00 uur. Noteert u deze datum alvast in uw agenda? De uitnodiging met het volledige programma en de mogelijkheid tot aanmelden kunt u eind september van ons verwachten.
 
Met vriendelijke groet,
 
HELEEN VERMEULEN
DIRECTEUR

26ste CLIN op de VU in Amsterdam

The 26th Meeting of Computational Linguistics in the Netherlands (CLIN26) will be organized by the CLTL group of the VU University of Amsterdam, and it will take place at the Hotel Casa 400 in Amsterdam on December 17-18, 2015.

More info on the CLIN-website.

News

  • 2015-05-27: Our invited speaker will be Miriam Butt (University of Konstanz)
  • 2015-05-15: CLIN 25 website online

Important Dates

September 30, 2015 Last Call for Abstracts
October 12, 2015 Submission deadline
November 2, 2015 Acceptance notification
December 17-18, 2015 CLIN conference

STIL Thesis Prize

Since 2009, STIL sponsors a prize for a master thesis that describes high quality research in computational linguistics or its applications. This prize of 1000 euro will be awarded on a yearly basis during the CLIN meetings. More information can be found here.

Organising Committee

Taal in Bedrijf 2015

Lang was het onzeker, maar uiteindelijk werd duidelijk dat Taal-in-Bedrijf 2015 toch doorgaat en wel op 13 oktober in Brussel.

Taal in Bedrijf is hét Vlaams-Nederlandse evenement op het gebied van taal- en spraaktechnologie.

De Taalunie wil maatschappelijke organisaties en TST-aanbieders op dat interactieve evenement bijeenbrengen met als doel hen te inspireren om mensen deel te laten nemen aan het dagelijks leven dankzij de inzet van Nederlandstalige taal- en spraaktechnologie.

Tijdens Taal in Bedrijf 2015 wordt er gefocust op:

  • ouderenzorg
  • onderwijs
  • mensen met een communicatieve of lichamelijke beperking.

meer informatie vindt u op de website.

NOTaS-bijeenkomst bij Achmea

https://www.achmea.nl/Style%20Library/achmea/images/logo.png

Op vrijdag 19 juni hield NOTaS van 10:00 tot 13:15 haar netwerkbijeenkomst over "Innovatie in de Zorg" bij Achmea, Divisie Zorg & Gezondheid, op de Storkstraat 12 in Leusden.

Achmea, een van de grote Nederlandse Zorgverzekeraars, doet in haar contact met klanten al voorzichtig aan Taal- en Spraaktechnologie, maar heeft aangegeven open te staan voor meer! Een mooie gelegenheid voor de deelnemers van NOTaS om te laten zien wat zij allemaal kunnen en ideeën uit te wisselen met Achmea.

Als een van de leidende zorgverzekeraars is Achmea waarschijnlijk goed in staat om de wensen en verlangens van “de zorgverzekeraars” duidelijk te maken. Bovendien kan Achmea toelichten hoe de financiering verloopt en hoe eventuele pilots vorm gegeven kunnen worden. Uiteraard is het hiervoor van belang dat wij met goede vragen en ideeën komen. Wij verwachten dat deze interactieve opzet Taal- en Spraaktechnologie op de kaart kan zetten van de innovatie-roadmap van Achmea en (wellicht) andere zorgverzekeraars.

Het geheel zal zoals gebruikelijk worden afgesloten met een gratis netwerklunch.
Voor hen die dieetwensen hebben: laat

Extra-deelnemersvergadering bij de NTU

Naar aanleiding van de succesvolle bijeenkomst in Nijmegen in het  (TST voor blinden en slechtzienden, zie de blog op de website) is er op dinsdagochtend 21 april in het kantoor van de Nederlandse Taalunie in het centrum van Den Haag een vervolgbijeenkomst.

Als je hieraan deel wilt nemen, kun je je via deze link aanmelden.

Deelname staat open voor NOTaS-deelnemers en introducees.