Gezocht: taaltechnoloog voor BasiScript

Met spoed gezocht (wegens vertrek medewerker, per 1 april)  een taaltechnoloog voor het project BasiScript. In dit project bouwen we een corpus met afgeleid geannoteerd lexicon van teksten die basisschoolleerlingen schrijven. Leerlingen uit heel Nederland schrijven teksten op papier (overgrote meerderheid) of op een webapplicatie (zeer beperkt aantal).

NOTaS-netwerkbijeenkomst bij Ranj Serious Games

TST en Games


Ranj Serious Games
Lloydstraat 21m
3024 EA Rotterdam
 
Bij deze bijeenkomst zullen we speciaal ingaan op het thema (Serious) Games en wat TST daarvoor kan betekenen.
De bijeenkomst zal ingeleid worden door Ranj, die een toelichting zal geven op het thema van serious games. Aansluitend willen we eenieder die een toepassing van TST in een games omgeving heeft, de mogelijkheid geven hier een presentatie over te geven. Een aantal partijen heeft hier al op gereageerd en zullen een inbreng verzorgen. Zie het programma hieronder.

Fascinerende NOTaS deelnemersbijeenkomst in het MuZieum

Op 21 november 2014 hadden we weer een deelnemersbijeenkomst; ditmaal georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Taalunie. De bijeenkomst vond plaats in het Nijmeegse MuZIEum, het ervaringsmuseum over zien en niet zien.
Behalve de verplichte deelnemersvergadering (DIXIT, Financiën), bestond de bijeekomst uit een inleidend praatje over het museum gevolgd ddor een halfuurtje blind zijn.

In groepjes van zes gingen we, gewapend met de bekende witte stok met rode strepen, het duister en daarna het volkomen duister in. Ons groepje deed “het huiselijk leven” hetgeen neerkwam op rondlopen in de woonkamer en proberen de verschillende aanwezige objecten (televisie (sic), tafel, bank, spiegel en meer) te raden.
Veel gestommel, tegen elkaar en tegen objecten aanlopen, wanhopig om je heen tasten op zoek naar een muur of iets van houvast. Maar na een tijdje wende het wel en begreep je dat, als je met de stok een stukje vrije ruimte voor je voelde, je gerust een paar passen naar voren kon doen zonder het risico te lopen ergens tegen aan te botsen. Dat zal in het echte leven niet zo zijn, maar hier was er voor gezorgd dat als de vloer vrij was, het "hogerop" ook zo was.

Deelnemersbijeenkomst NOTaS in MuZIEum (Nijmegen)

De Nederlandse Organisatie voor Taal- en Spraaktechnologie (NOTaS) organiseert op 21 november 2014 samen met de Taalunie een deelnemersbijeenkomst in het MuZIEum in Nijmegen.
Het thema van de bijeenkomst is de inzet van taal- en spraaktechnologie ten behoeve van blinden en slechtzienden.

Uiteraard zal het MuZIEum een voordracht houden die gepaard zal gaan met vragen aan ons: de TST-communnity. Vragen diewaarschijnlijk tijdens deze bijeenkomst aan bod zullen komen zijn:

  • hoe kan TST ingezet worden om de kansen van blinden en slechtzienden op de arbeidsmarkt te vergroten?
  • Wat zijn hun wensen en behoeftes en hoe kan TST daarbij helpen?
  • Welke financieringsmogelijkheden zijn er voor samenwerking in onderzoek en ontwikkeling.

12 miljoen voor digitale infrastructuur geesteswetenschappen

Description: iData:Desktop:Schermafbeelding 2014-07-03 om 23.59.21.pngDen Haag, 1 juli 2014 - CLARIAH, een consortium van geesteswetenschappelijke onderzoeksinstellingen, ontvangt een NWO-subsidie van 12 M€ voor het ontwikkelen van een digitale infrastructuur waarmee grote hoeveelheden data en software uit verschillende geesteswetenschappelijke disciplines aan elkaar en digitaal doorzoekbaar worden gemaakt. Zo wordt het mogelijk om grote discipline-overschrijdende vragen te onderzoeken over cultuur en maatschappelijke verandering.

CLARIAH heeft aangegeven dat ze graag wil samenwerken met innovatieve bedrijven die zich bezig houden met (digitale)  taal en spraak.
Vrijdag 27 juni was er daarom al een gezamenlijke workshop van NOTaS-deelnemers en andere bedrijven om te zien hoe een mogelijke samenwerking gestalte gegeven kan worden.

NOTaS is dan ook zeer verheugd met het goedkeuren van CLARIAH en hoopt op een zeer nauwe samenwerking in de komende 6 jaar.

Voor meer informatie: http://www.clariah.nl