Nao op bezoek bij CLST

Nao EricOoit een robot op bezoek gehad? Wij bij CLST ook niet. Althans tot voor kort. Tussen 17 februari en 24 maart bezocht Nao onze burelen. En zelfs onze bureaus

De instructeur

Nao MikeMike van Rijswijk van Dutchworks had al het een ander over Nao verteld tijdens de NOTaS-bijeenkomst bij het Van Abbemuseum. Maar we waren blij dat we zijn afleverbezoek bij ons konden combineren met een colloquium waarin Mike voor de verzamelde collega’s Nao introduceerde en demonstreerde.

Het was daarna een koud kunstje om een Nao Task Force uit onze gelederen te verzamelen en om de andere collega’s aan te zetten om ideeën in te dienen over wat de toegevoegde waarde van TST voor Nao zou kunnen zijn. Het team kreeg zo’n 10 emails binnen en ook in de wandelgangen werd het nodige opgevangen. Na rijp beraad koos het team voor twee ideeën voor de middellange termijn en een idee dat we wilden implementeren terwijl Nao bij ons was.

Gebarentaal

Nao OnnoHet eerste is Nao als tutor voor gebarentaal op te laten treden. Op dezelfde afdeling als CLST is namelijk ook de gebarentaalgroep van Onno Crasborn gevestigd. Wat we willen realiseren is dat  Nao een beperkte set Nederlandse gebaren (NGT) beheerst en op verzoek een van die gebaren kan tonen. Hiervoor is tevens automatische spraakherkenning van het Nederlands nodig. Omgekeerd kan Nao ook overhoren door een gebaar te tonen en te vragen welk gebaar dit is. We willen voor dit idee een aanvraag bij Language in Interaction indienen. Bij het uitwerken van dit idee zullen we ter harte moeten nemen dat Nao geen gelaatsuitdrukkingen kent en maar drie vingers aan elke hand heeft! We zijn ons daar terdege van bewust zoals bijgaande foto met Onno Crasborn illustreert.

Kindervriend

Het tweede idee voor de middellange termijn is Nao een leesvriend voor kinderen te maken. We weten ook hoe we daarmee verder willen. Nao werd op 24 maart tijdens de NOTaS-bijeenkomst bij Zwijsen overgedragen aan de volgende deelnemer (Telecats). Het aardige daarbij was dat Zwijsen ook bezig om te onderzoeken wat Nao voor de lespractijk kan betekenen en hier  onderwijsmateriaal voor ontwikkelt.  Dat leverde ter plekke in Tilburg ook interessante gesprekken op met de ontwikkelaar bij Zwijsen die nota bene ook student aan de Radboud Universiteit is. Een mooie basis dus om ons tweede middellange-termijn-idee uit te werken.

Wie-is-Wie

nao on vimeoO ja, en dan nog het korte-termijn-idee. Onze programmeur Wessel Stoop heeft een spel who-is-who bij CLST gemaakt. Je neemt als speler een medewerker van CLST in gedachten en beantwoordt de vragen die Nao je stelt met ja of nee. Nao vogelt dan met een minimum aantal vragen uit wie je in gedachten had en vertelt je dat. Altijd prijs. De video laat het zien.

We hebben dit spel in het geheugen van Nao achtergelaten. Dus elke volgende deelnemer kan zich bekwamen in het leren kennen van onze collega’s. Vraag Nao maar: who is who?

Henk

 

 

Nao: welkom!

nao bij het CLST

Nao is gearriveerd op de burelen van het CLST en heeft direct de stoel van directeur HvdH geconfisceerd. De komende weken zal hier verslag gedaan worden van het wel-en-wee van Nao in het Nijmeegse.

Voor nu heten wij Nao van harte welkom!

Voor wat achtergrondinformatie, zie hier.