Uit de meteorologische trukendoos. Kwamen in juli tezamen circa driehonderdveertien zon uren tevoorschijn. Waar tegenover een schamele tien millimeter neerslag stond. De minuscule aardappels van dit jaar zijn er de wrange souvenirtjes van


Dictee_zin3.wav
 0.0
TijdsindexBetrouwbaarheidSpreker