Zowel op deelnemersvergaderingen als tijdens het bestuursoverleg gaat het dikwijls over TST en DE ZORG. Wij kunnen zoveel mooie dingen maar “hullie” van De Zorg willen er niets mee doen. Moeten we niet weer eens een DIXIT, Taal-in-Bedrijf, bijeenkomst of wat dan ook doen om ze te laten zien wat mogelijk is. In een recent verleden heb ik weleens met iemand van Zorg-en-Innovatie gesproken, we hebben dikwijls geprobeerd in gesprek te raken (zowel via Telecats als via de UTwente) met de zorgverleners maar altijd het zelfde verhaal: leuk, fascinerend maar…….. nu even niet voor ons.

Het vermoeden begon te rijzen dat er een fundamenteel verschil zit tussen onze en hun manier van kijken naar innovatie.

Tijdens de voorbereiding van de komende Taal-in-Bedrijf heb ik nog een poging gedaan iemand uit de zorgwereld te strikken die ons kon uitleggen hoe zorgverzekeraars tegen innovatie aankijken, hoe de financiering nu precies loopt en waar onze aanpak nu precies fout loopt. Is niet gelukt ondanks de steun van m’n zusje (doet iets in de zorg). Wel kwam zij aan met een boeiende blog van Mark van Dorresteijn over innovatie in de zorg. Zijn stelling is: “verzekeraar investeert liefst in gevorderde innovatie” Dus geen mooie vergezichten, geen dromen. “In ideeën die nog in de startfase zitten, zullen zij niet investeren” (Matthijs van der Bijl, consultant zorgvernieuwing bij VGZ).

Dat kun je als bevlogen TST-vernieuwer jammer vinden maar het is waarschijnlijk wel de realiteit. Gelukkig is er ook een mooi initiatief waar we wellicht wel iets mee kunnen: een websitevan de hogeschool Windesheim helpt om erachter te komen wat DE zorgverzekeraar nu precies wil. Het is mede een initiatief van de onderzoeksfinancier ZonMwen de zorgverzekeraars VGZen Zilveren Kruis

Hoe overtuigt u de zorgverzekeraar van uw zorgvernieuwingsidee?

Stel, u bent een ondernemer of een zorgaanbieder met een goed idee waarmee de zorg in Nederland kan worden vernieuwd en verbeterd. U bent op zoek naar financiering of bekostiging, of naar ondersteuning bij implementatie en opschaling, en u overweegt om hiervoor contact te zoeken met een zorgverzekeraar. Dan is deze website voor u!

Op de site staan allemaal voorwaarden waaraan een vernieuwend idee moet voldoen om in aanmerking te komen voor mogelijke financiering. En verder is het wellicht een goed idee om, als we weer eens iets voor de zorg willen organiseren, deze Mark uit te nodigen om nog duidelijker te maken hoe wij de zorg kunnen “binnendringen”.

De gehele blog valt hier te lezen.