DIXIT Magazines

DIXIT is het eigen tijdschrift van NOTaS. DIXIT speelt een belangrijke rol in de communicatie met (potentiële) gebruikers van TST. Deelnemers van NOTaS en bijvoorbeeld sponsoren van themanummers krijgen gedrukte exemplaren om te verspreiden onder hun relaties.

Nadat de gedrukte versie van iedere DIXIT-editie verspreid is, publiceert NOTaS de editie ook online, als pdf-bestand. Op deze pagina vindt u een compleet overzicht van de uitgegeven DIXIT's. Van sommige oudere DIXIT's is alleen de voorpagina als pdf-bestand beschikbaar. .

Thema's

Jaar Gastredacteur Thema
2022 Suzan
Verberne

TST & Big Models

Voor de editie van 2022 hebben we het volgende thema gekozen: TST & Big Models. Grote taal- en spraakmodellen zoals te vinden op Huggingface beginnen een steeds grotere invloed te krijgen op ons werkveld, voornamelijk omdat ze gemakkelijk te implementeren zijn en vaak verbazend goede resultaten opleveren. In deze DIXIT gaan we in op hoe deze modellen worden gemaakt, hoe transformers werken en de finetuning van modellen. Maar vooral zullen we allerlei domeinen in taal en spraak belichten waarin deze modellen worden gebruikt, wanneer ze met succes inzetbaar zijn en wanneer niet. En verder ook wat het gevaar van biases in de modellen is, en hun ecologische voetafdruk.    

2021 Maaike Groenewege Conversational AI
2020 Piek Vossen TST en Begrijpen
2019 Lilian Beijer TST en Gezondheidszorg
2018 Catia Cucchiarini

TST in Zicht.

Al enkele jaren houdt NOTaS zich bezig met het thema TST voor mensen met een visuele beperking. Op de NOTaS-website wordt een aantal voorbeelden genoemd. Samen met de Nederlandse Taalunie is NOTaS in 2016 intensief betrokken geweest bij het opzetten van de doorlopende tentoonstelling “Krijg jij het inzicht”. Een katalysator voor onze betrokkenheid bij het thema is uiteraard onze NOTaS-deelnemer Dedicon. In juni 2017 waren er bijdragen van NOTaS-partners aan de door Dedicon georganiseerde conferentie “Better Together”. Nog altijd zijn er nauwe contacten met het muZIEum, Visio en Bartiméus. Kortom, er lag een prachtig netwerk en genoeg materiaal voor een mooi nieuw themanummer van DIXIT.

2017 Boris
de Ruyter

AI en TST.

Kunstmatige Intelligentie begint steeds meer een "commoditie" te worden. Apparaten, software, services: overal vind je de term AI terug. Maar wat is het nu precies en in welke mate wordt het gebruikt in taal- en spraaktechnologische toepassingen zoals automatische spraakherkenning, spraaksynthese an automatisch vertalen. Wat kan er allemaal mbv AI en wat zijn de "gevaren" ervan.

In de 2017 DIXIT zullen we proberen hier meer duidelijkheid over te geven.

2016 Mike
van Rijswijk
Robots en TST.

Hoe staat het nu met robots in de wereld en in Nederland en hoe gaan we ermee om? Moeten we er bang voor zijn of moeten we deze revolutie omarmen en samen als maatschappij de regels ervoor gaan bepalen? Dit is een veel besproken onderwerp. Het is dan ook niet raar dat deze editie van DIXIT hier over gaat.

2015 Inge
de Monnick
Taal- en Spraaktechnologie (TST) in de wereld van kinderen.
Overal om ons heen zien we dat kinderen meer en meer met ICT worden geconfronteerd. Het betreft niet alleen hun sociale leven dat inmiddels is gevuld met Facebook, Instagram, Whatsapp, Snapchat en andere sociale media; we zien het ook in hun schoolopleiding waar voortgang, huiswerk en cijferlijsten veelal enkel digitaal beschikbaar zijn. Ook in het onderwijs zelf wordt steeds meer gebruikgemaakt van ICT;  zowel leerstof als de proefwerken worden in toenemende mate digitaal aangeboden en leerlingen kunnen hun scripties e-mailen naar de docent. Nog een stap verder gaan de zogeheten iPad-scholen waarbij papier geheel verboden lijkt te zijn.
2014 Peter
Desain

Mobile Apps en Taal- en Spraaktechnologie.

Over het gebruik van Taal- en spraaktechnologie in de apps die je op je mobile phone en/of tablet hebt. In deze DIXIT staan artikelen over de verschillende zaken die bij het maken, bedenken en onderhouden van zo’n app een rol kunnen spelen.

2013 Antal
van den Bosch

Expats in TST

In deze editie van DIXIT gaat het over de kansen die de studie van taal- en spraaktechnologie met zich mee kan brengen en met name het toepassen van de verworven kennis bij de ontplooiing van een succesvolle carrière buiten de grenzen van het eigen land. Diverse TST-expats werden gevraagd naar hun kijk op de kansen en uitdagingen die horen bij het leven van een TST-expat. Hiervoor werden buitenlandse TST’ers benaderd voor wie Nederland nu ‘home sweet home’ is geworden. Dorota Iskra vertelt bijvoorbeeld hoe zij, als geboren Poolse, hier in Nederland een bijdrage levert aan het TST-bedrijfsleven. Omgekeerd, geeft een Nederlander als Edgar Meij inzicht in zijn fascinerende carrière bij Yahoo in Barcelona

2012   Big Data en TST
2011   TST in Bedrijf
2010   ST voor het Cultureel Erfgoed
2009   TST voor de Overheid
2008   STEVIN en Onderwijs
2007    
     

DIXIT 2021 DIXIT 2020 DIXIT 2019  
TST en Conversational AI
december 2021
TST en Begrijpen
januari 2021
TST en Gezondheidszorg
december 2019
 
dixit 2018 tst in zicht Dixit 2017 Dixit 2016 Dixit 2015
TST in Zicht
december 2018
AI en TST
december 2017
Robots en TST
december 2016
TST en Kinderen
december 2015
Dixit 2014 Dixit 2013 Dixit 2012 Dixit 2011 tst bedrijf
TST in apps
december 2014
Expats in TST
december 2013
Big Data en TST
december 2012
TST in Bedrijf
december 2011 (uitgebreide e-versie)
Dixit 2011 dixit 2010 erfgoed   dixit 2009 overheid dixit 2008 stevin onderwijs
TST in Bedrijf
december 2011
(gedrukte versie)
TST voor Cultureel Erfgoed
december 2010

TST voor de Overheid
november 2009

STEVIN en Onderwijs
november 2008

dixit 2008 zorg dixit 2006 stevin Dixit 2006 imix dixit 2005 04
TST in de Zorg
april 2008
STEVIN
december 2006
IMIX-uitgave
juni 2006
2005, nummer 4
  dixit 2005 03   dixit 2005 02   dixit 2005 01   dixit 2004 04
2005, nummer 3 2005, nummer 2 2005, nummer 1 2004, nummer 4
 dixit 2004 04 dixit 2004 04   dixit 2004 04  dixit 2004 04
2004, nummer 3 2004, nummer 2 2004, nummer 1 2003, nummer 1