DIXIT Magazines

DIXIT is het eigen tijdschrift van NOTaS. DIXIT speelt een belangrijke rol in de communicatie met (potentiële) gebruikers van TST. Deelnemers van NOTaS en bijvoorbeeld sponsoren van themanummers krijgen gedrukte exemplaren om te verspreiden onder hun relaties.

Nadat de gedrukte versie van iedere DIXIT-editie verspreid is, publiceert NOTaS de editie ook online, als pdf-bestand. Op deze pagina vindt u een compleet overzicht van de uitgegeven DIXIT's. Van sommige oudere DIXIT's is alleen de voorpagina als pdf-bestand beschikbaar. .