Gastredacteur

Sinds de DIXIT een jaarlijkse uitgave is met een speciaal thema, vragen we iemand van "buiten" om voor het komende nummer als gastredacteur op te treden. Zo iemand heeft ervaring in de wereld die het thema gaat belichten waardoor het veel makkelijker wordt om interessante onderdelen te belichten, goede auteurs te benaderen en te voorkomen dat de redactie steeds maar vanuit haar eigen achtergrond naar zo'n thema kijkt. Als eenmaal de onderwerpen bepaald zijn en de potentiele auteurs geselecteerd, verdelen de gastredacteur en de redactei de taken: het benaderen, het uitleggen van doel, schrijwijze, lengte etc. van de stukken en het nalezen en eventueel, in overleg met de auteurs , het corrigeren van de stukken.


Gastredacteur 2019

TST en Gezondheidszorg

Aan de vooravond van 2020 verschijnt opnieuw een DIXIT-themanummer over toepassingen van taal- en spraaktechnologie in de zorg. Een thema dat past in het hart van het missiegedreven innovatiebeleid van de Topsector Life Sciences & Health en dat goed aansluit bij veel van de activiteiten van NOTaS-deelnemers.
Het perspectief van zorgvragers en zorgaanbieders staat ditmaal voorop: innovaties dienen een antwoord te zijn op de urgente knelpunten in de zorg als gevolg van de voortschrijdende vergrijzing en maatschappelijke ontwikkelingen. Lilian Beijer, in het dagelijks leven lector "Werkzame Factoren in Fysiotherapie en Paramedisch handelen" aan de HAN, is bereid gevonden het gastredacteurschap op zich te nemen.


Gastredacteur 2018

TST in Zicht.

Al enkele jaren houdt NOTaS zich bezig met het thema TST voor mensen met een visuele beperking. Op de NOTaS-website wordt een aantal voorbeelden genoemd. Samen met de Nederlandse Taalunie is NOTaS in 2016 intensief betrokken geweest bij het opzetten van de doorlopende tentoonstelling “Krijg jij het inzicht”. Een katalysator voor onze betrokkenheid bij het thema is uiteraard onze NOTaS-deelnemer Dedicon. In juni 2017 waren er bijdragen van NOTaS-partners aan de door Dedicon georganiseerde conferentie “Better Together”. Nog altijd zijn er nauwe contacten met het muZIEum, Visio en Bartiméus. Kortom, er lag een prachtig netwerk en genoeg materiaal voor een mooi nieuw themanummer van DIXIT en Catia Cucchiarini nam graag het gastredacteurschap op zich.

In het dagelijks leven is Catia onderzoeker op de Radboud Universiteit.


Gastredacteur 2017

Kunstmatige Intelligentie en Taal- en Spraaktechnologie! Je zou denken 2x het zelfde want de menselijke intelligentie is sterk taal-gerelateerd. Voor deze editie hebben we iemand weten te strikken die onderzoek doet op zowel academische instellingen als de industrie: Boris de Ruyter.

In het dagelijks leven is Boris onderzoeker "experimentele psychologie" bij Philips en hoogleraar op de Radboud Universiteit.


Gastredacteur 2016

Voor de 2016 editie van DIXIT, die over Robots en TST gaat, hebben we Mike van Rijswijk gevraagd: en hij heeft ja gezegd :-).

In het dagelijks leven is Mike Digitaal & Innovatie Strateeg en houdt hij zich bezig met de "integratie van robots in onze samenleving. Bij uitstek iemand die een goed overzicht heeft over wat er allemaal op dit gebied gebeurt.