Sinds de DIXIT een jaarlijkse uitgave is met een speciaal thema, vragen we iemand van "buiten" om voor het komende nummer als gastredacteur op te treden. Zo iemand heeft ervaring in de wereld die het thema gaat belichten waardoor het veel makkelijker wordt om interessante onderdelen te belichten, goede auteurs te benaderen en te voorkomen dat de redactie steeds maar vanuit haar eigen achtergrond naar zo'n thema kijkt. Als eenmaal de onderwerpen bepaald zijn en de potentiele auteurs geselecteerd, verdelen de gastredacteur en de redactei de taken: het benaderen, het uitleggen van doel, schrijwijze, lengte etc. van de stukken en het nalezen en eventueel, in overleg met de auteurs , het corrigeren van de stukken.