Online workshop multimodale visualisatie van emotie-expressie

Description

Boeiende workshop, georganiseerd door de Universiteit Twente met de vakgroep Psychologie, Gezondheid en Technologie, vakgroep Mens-Media Interactie en in samenwerking met het Netherlands eScience Center.

Inhoud

Onderzoek naar storytelling heeft zich sterk gericht op de analyse van verbale transcripten. Innovatieve methoden van computationele analyse maken in toenemende mate de analyse van non-verbale uitingen van emoties mogelijk, waaronder prosodische kenmerken en gezichtsuitdrukkingen. Deze workshop maakt onderzoekers vertrouwd met een tool voor de analyse en visualisatie van multimodale expressies van emoties in audiovisueel materiaal. Er wordt een overzicht gegeven van relevant interdisciplinair werk in de psychologie en affective computing, de toepassing van de tool in een onderzoeksproject over levensverhalen van oudere personen en een hands-on workshop waar deelnemers met de tool kunnen experimenteren.

Doelgroep

Onderzoekers uit de sociale wetenschappen, geesteswetenschappen en computerwetenschappen die geïnteresseerd zijn in de multimodale analyse van emotionele expressies. Bijvoorbeeld psychologen, orale historici, sociologen, communicatiewetenschappers en computerwetenschappers die werken met audiovisueel materiaal. Ervaring op het gebied van affective computing is niet vereist.

Inschrijven

zie hier: https://www.utwente.nl/en/bms/pht/online-workshop-multimodal-visualization-of-emotion-expression/