Innovatie: subsidiepagina

Deze pagina is bedoeld voor alle bedrijven en instellingen die op zoek zijn naar subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen op het terrein van Taal- en Spraaktechnologie. Hieronder volgt een overzicht van actuele oproepen voor subsidieregelelingen die tijdelijk open zijn gesteld. Verderop volgt een overzicht van algemene meerjarige subsidieprogramma's waar geregeld calls in worden gepubliceerd. We streven ernaar deze informatie up-to-date te houden. Hiervoor werken we samen met de Nederlands Taalunie.

 

Vragen of suggesties?

Als u geen NOTaS-deelnemer bent, maar wel interesse hebt in samenwerking met NOTaS-deelnemers, helpen we u graag verder. Natuurlijk horen we het ook graag als u een nog niet vermelde subsidiemogelijkheid kent die aansluit bij de doelen van NOTaS. U kunt contact opnemen door een e-mail te sturen naar secretaris@notas.nl.

 

Laatste update: 19 mei 2017

 

Actuele subsidiekansen voor TST-ontwikkelaars

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Ook in 2017 stellen het kabinet en de regio's gezamenlijk geld beschikbaar voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Doel van de MIT-regeling is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. De openings- en sluitingsdata staan op de website over de MIT-regeling: Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) | RVO.nl

 

NWO: Smart Culture - Big Data / Digital Humanities| MEDIA - ICT

Ervaren, gepromoveerde onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor onderzoek gericht op het snijvlak van Big Data en Digital Humanities in relatie tot de creatieve industrie. Dit onderzoek moet zijn ingebed bij consortia bestaande uit onderzoekers afkomstig van tenminste twee verschillende faculteiten (en/of twee kennisinstellingen) en tenminste één private partner financiering. Voor verdere informatie, zie

http://www.clicknl.nl/media-ict/2017/03/28/call-smart-culture-big-data-digital-humanities/

Hiernaast kan onderstaande regeling aanknopingspunten bieden:

http://www.clicknl.nl/media-ict/2017/02/08/call-deelregeling-digitale-cultuur-van-het-stimuleringsfonds/

 

Creatieve industrie - Kennis Innovatie Mapping (KIEM)

Het programma Creatieve industrie - KIEM financiert en stimuleert samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en bedrijven op het terrein van de Creatieve industrie. Ervaren onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen voor dit instrument. Lectoren kunnen als mede-aanvrager optreden. Voor verdere informatie, zie de NWO-pagina over de KIEM-regeling.

 

RVO-subsidiewijzer voor ondernemers

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een online-subsidiewijzer voor Nederlandse ondernemers. Hierin staan alle subsidies en regelingen vermeld die open staan voor het indienen van een aanvraag. RVO.nl voert deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse ministeries en de Europese Unie. Zie: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen

 

Doorlopende financieringsprogramma's

Om de zoveel tijd zijn er weer nieuwe financieringmogelijkeden voor kennisinstellingen en/of bedrijfsleven. Het gaat om subsidie voor individuele onderzoekers in samenwerking met het bedrijfsleven, om (fundamenteel)onderzoek in Europees verband van kennisinstellingen en bedrijven en om toegepast onderzoek in het Topsectoren programma. Op deze plek melden we welke subsidieprogramma's ons interessant lijken voor ontwikkelaars van Taal- en Spraaktechnologie. Voor uitgebreidere informatie wordt verwezen naar de verschillende websites.

 


Topsectoren

Notas en MuzieumsOndernemerschap is een speerpunt in de agenda’s van alle topsectoren. Het inspelen op uitdagingen met nieuwe uitvindingen, producten, diensten en concepten vraagt namelijk om ondernemers, groot en klein, met lef en pioniersgeest die niet bang zijn om hun nek uit te steken. Daarvoor is voldoende ruimte en financiering nodig. Het rondkrijgen van de benodigde financiering is in de huidige economische tijden geen vanzelfsprekendheid.

Om innovatie en ondernemerschap te bevorderen zijn er verschillende mogelijkheden.

Zie hier voor een uitgebreid overzicht


MIT-regeling Topsector Creatieve Industrie

De topsector Creatieve Industrie is al jaren één van de snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie.

De kernactiviteiten in de sector bestaat uit het maken van vorm, betekenis of een symbolische waarde. Maar ook de manier waarop zij die activiteiten vormgeven: het creatieve innovatieproces. Architectuur, mode, gaming, design, reclame en nieuwe media horen onder meer tot de creatieve industrie. Het gaat het om bedrijven die hun bestaansreden vinden in creativiteit, innovatie en ondernemerschap.

Doelstellingen

Met de MIT-regeling Topsector Creatieve Industrie stimuleert het ministerie van Economische Zaken mkb-ondernemers om binnen de topsector samen te werken en te innoveren. Het doel is om bij te dragen aan innovatie in andere sectoren. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering van de MIT.

Zie hier voor een uitgebreid overzicht


NWO Creatieve industrie

Diabetespatiënten die hun bloedwaarden meten met hun smartphone. Virtuele werelden waarin hulpverleners rampscenario's kunnen oefenen. De ontdekking van een 'nieuwe' Van Gogh onder een ander schilderij. Wetenschap en creatieve industrie versterken elkaar.

Creatieve industrie is de verzamelnaam voor mode- en industrieel ontwerpers, architecten, reclamebureaus en makers van software en games. En ook voor media en entertainment, kunsten, cultureel erfgoed en culturele evenementen. Deze tak van bedrijvigheid is al jaren een van de snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie.

NWO investeert via het thema Creatieve industrie in wetenschappelijk onderzoek naar en voor creatieve productie en zakelijke dienstverlening. Dat gaat bijvoorbeeld van softwareontwikkeling voor (serious) games, via onderzoek naar het ontstaan en de werking van creativiteit tot het digitaal toegankelijk maken van cultureel erfgoed via internet en social media.

Zie hier voor een uitgebreid overzicht

 


Horizon2020

Horizon 2020 is the biggest EU Research and Innovation programme ever with nearly €80 billion of funding available over 7 years (2014 to 2020) – in addition to the private investment that this money will attract. It promises more breakthroughs, discoveries and world-firsts by taking great ideas from the lab to the market.

Zie hier voor een (zeer) uitgebreid overzicht