Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Ook in 2017 stellen het kabinet en de regio's gezamenlijk geld beschikbaar voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Doel van de MIT-regeling is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. De openings- en sluitingsdata staan op de website over de MIT-regeling: Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) | RVO.nl

 

NWO: Smart Culture - Big Data / Digital Humanities| MEDIA - ICT

Ervaren, gepromoveerde onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor onderzoek gericht op het snijvlak van Big Data en Digital Humanities in relatie tot de creatieve industrie. Dit onderzoek moet zijn ingebed bij consortia bestaande uit onderzoekers afkomstig van tenminste twee verschillende faculteiten (en/of twee kennisinstellingen) en tenminste één private partner financiering. Voor verdere informatie, zie

http://www.clicknl.nl/media-ict/2017/03/28/call-smart-culture-big-data-digital-humanities/

Hiernaast kan onderstaande regeling aanknopingspunten bieden:

http://www.clicknl.nl/media-ict/2017/02/08/call-deelregeling-digitale-cultuur-van-het-stimuleringsfonds/

 

Creatieve industrie - Kennis Innovatie Mapping (KIEM)

Het programma Creatieve industrie - KIEM financiert en stimuleert samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en bedrijven op het terrein van de Creatieve industrie. Ervaren onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen voor dit instrument. Lectoren kunnen als mede-aanvrager optreden. Voor verdere informatie, zie de NWO-pagina over de KIEM-regeling.

 

RVO-subsidiewijzer voor ondernemers

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een online-subsidiewijzer voor Nederlandse ondernemers. Hierin staan alle subsidies en regelingen vermeld die open staan voor het indienen van een aanvraag. RVO.nl voert deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse ministeries en de Europese Unie. Zie: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen