LCRDM

LCRDM

Het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) faciliteert een landelijke aanpak van research datamanagement in Nederland. Nauwe samenspraak met onderwijs- en onderzoeksinstellingen is daarbij cruciaal. Zo kan Nederland tot een efficiënte en effectieve ontwikkeling en uitvoering van researchdatamanagementbeleid komen.

Missie

De  missie van het Landelijk  Coördinatiepunt is het voorbereiden, faciliteren en monitoren van ontwikkeling en uitvoering van Research Data Managementbeleid voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland, in nauwe samenspraak met het werkveld, en het landelijk uitwisselen van kennis en ervaringen, zodat Nederland tot efficiënte en effectieve ontwikkeling en uitvoering van research data management kan komen.

Visie

De visie van het Landelijk Coördinatiepunt luidt als volgt: In 2020 zal research data management een vanzelfsprekend onderdeel vormen van de manier van denken en doen bij onderzoek en onderwijs binnen de Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen. En wel op dusdanige wijze dat er:

  • synergie  is  tussen  beleid,  ICT  en  onderzoeksondersteuning  die  onderzoekers  in  staat  stelt  goed research data management te bedrijven;
  • verbinding is tussen -experts van - onderzoeksuitvoerende organisaties, facilitaire organisaties en onderzoeksfinanciers;  
  • bestuurlijke verankering van het Research Data Managementbeleid is gerealiseerd.

Het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management heeft dit proces, in nauwe samenspraak met het veld, succesvol gefaciliteerd en ondersteund en heeft een voorbeeldfunctie voor landelijke aanpak in het internationale veld.

 

Meer info: website LCRDM