Deelnemers van Verdienste

Deelnemer van Verdienste is een eretitel voor die NOTaS-deelnemers die zich specifiek en langdurig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Taal- en Spraaktechnologie in het algemeen en NOTaS in het bijzonder.

Deelnemers van Verdienste

Harry Bunt Deelnemer van Verdienste Debie Kenyon-Jackson: Deelnemer van Verdienste Uitreiking aan Harry Bunt tijdens de jaarlijkse barbecue
prof. dr. H. C. (Harry) Bunt
(Tilburg University)
Debbie Kenyon-Jackson (CumLingua) NOTaS-bestuur reikt certificaat Deelnemer van Verdienste uit tijdens de jaarlijkse barbecue

Reglement voor Deelnemers van Verdienste van de stichting NOTaS

  1. Deelnemers van Verdienste zijn zij die bij beëindiging van een bestuursfunctie of een andere rol binnen NOTaS vanwege specifieke en langdurige verdiensten voor de stichting op voorstel van het bestuur door de meerderheid van de algemene deelnemersvergadering zijn benoemd.
  2. Deelnemer van Verdienste is een persoonlijke benoeming en is niet gekoppeld aan een betalende deelnemer.
  3. Deelnemers van Verdienste worden benoemd voor het leven. De benoeming tot Deelnemer van Verdienste kan eindigen op initiatief van de Deelnemer van Verdienste zelf door een melding aan het bestuur of kan worden beëindigd door NOTaS op voorstel van het bestuur en bekrachtigd door de meerderheid van de algemene deelnemersvergadering.
  4. Deelnemers van Verdienste hebben het recht aanwezig te zijn bij de deelnemersbijeenkomsten en het gratis bijwonen van andere evenementen die NOTaS organiseert.
  5. Deelnemers van Verdienste hebben geen stemrecht.
  6. Deelnemers van Verdienste ontvangen uit handen van de voorzitter van NOTaS of diens plaatsvervanger een oorkonde en worden vernoemd op de website van NOTaS.
  7. Deelnemers van Verdienste ontvangen gratis de NOTaS-uitgave DIXIT.