NOTaS-Enquête 2018

Het NOTaS-bestuur heeft de afgelopen jaren geprobeerd om elk jaar circa 4 deelnemersactiviteiten te organiseren, heeft ieder jaar een DIXIT uitgebracht en heeft daarnaast een paar langerlopende projecten opgezet die interessant leken voor alle NOTaS-deelnemers.

Met het oog op de planning van activiteiten en deelnemersbijeenkomsten hebben we een korte enquête gemaakt:

 • Nieuwe activiteiten
  Wat zouden jullie graag zien dat er georganiseerd wordt en hoe zou dat eruit moeten zien?
 • Gedane activiteiten
  Wat vonden jullie van de verschillende activiteiten van de afgelopen jaren?
 • DIXIT
  Wat vinden jullie van ons "huisblad" DIXIT in de afgelopen jaren?
 • Website
  Wat vinden jullie van onze website? Kijken jullie er wel eens naar?
 • Identiteit
  Wat zien jullie als de toegevoegde waarde van NOTaS? Waarop zou NOTaS zich moeten focussen?

Bij alle drie de onderdelen hebben we een aantal vrije-tekstvelden gezet waarin jullie alles dat je kwijt wilt, kunnen opschrijven. In de tekstvelden staat in eerste instantie een toelichting van de vraag. Die kun je laten staan of overschrijven.

Jullie alvast dank voor de moeite.

Bestuur NOTaSNieuwe Activiteiten
Bij het organiseren van nieuwe activiteiten is er altijd het risico dat de "organisatoren" (= de NOTaS-bestuursleden) te veel vanuit hun eigen interesses redeneren. Laten we dit doen, is goed voor NOTaS (want het spreekt mij erg aan).
Dit soort gedrag is waarschijnlijk onvermijdelijk en treedt bij bijna alle organisaties op, maar we lopen het risico dat het bestuur zaken organiseert die vooral het bestuur aanspreken.
We willen daarom proberen om in samenspraak met jullie (= alle deelnemers) een lijst te maken waarop ook onderwerpen komen te staan waaraan het bestuur (nog) niet had gedacht.
Uiteraard kan het bestuur niet beloven alles op die lijst ook te realiseren, maar we kunnen wel beloven het te proberen.

Suggesties/wensen voor nieuwe netwerkactiviteiten
Denk bv aan de volgende onderwerpen (maar andere onderwerpen zijn natuurlijk ook welkom)

 • innovatiedomein / vraagstelling
 • gastlocatie
 • tijdsbeslag: hoe vaak; tijdstip en duur activiteiten
 • doelgroep: specifieke branches?Innovatiedomein & Vraagstelling

Ongeldige invoer

Locatie voor de deelnemersbijeenkomsten

Ongeldige invoer

Tijdbeslag

Ongeldige invoer

Wat is de beoogde doelgroep

Ongeldige invoer


Deelnemersbijeenkomsten
De afgelopen jaren heeft NOTaS een groot aantal deelnemersbijeenkomsten georganiseerd bij zowel deelnemers als organisaties/bedrijven die in de "NOTaS-umwelt" liggen.
Sommige bijeenkomsten waren goed bezocht, bij sommigen viel het (een beetje) tegen.
We zouden van jullie graag willen weten bij welke bijeenkomsten jullie geweest zijn en wat jullie er van vonden.


Ben jij (of een collega) de afgelopen 3 jaren op een of meerdere deelnemersbijeenkomsten geweest?


Ongeldige invoer

Selecteer alle deelnemersbijeenkomsten waar jij en/of een collega bij bent geweest


Ongeldige invoer

Wat vond je ervan?

Ongeldige invoer

Geen deelnemersbijeenkomst bezocht

Ongeldige invoer


Activiteiten
Naast de deelnemersbijeenkomsten organiseerde NOTaS ook een aantal andere activiteiten zoals:
 • Pepper
  de rondreisrobot die verschillende weken bij elke deelnemer verbleef en waarmee geëxperimenteerd kon worden.
 • MuZIEum
  de TST-demo’s die voor het Museum voor blinden en slechtzienden gemaakt en gepresenteerd werden
 • DRONGO
  De paviljoen/labs op het Drongo-talenfestival 2016
 • Subsidietips
  Publiceren van subsidietips t.b.v. TST-innovatie op de website en in de nieuwsbrief

We zijn erg benieuwd naar jullie mening over deze "andere" activiteiten.
Bovendien zijn we nieuwsgierig naar andere activiteiten die we volgens jullie ook zouden kunnen proberen te organiseren. Hieronder twee invoervelden voor jullie commentaar.


Commentaar op de NOTaS-activiteiten

Ongeldige invoer

Commentaar op de mogelijke nieuwe NOTaS-activiteiten

Ongeldige invoer


DIXIT
NOTaS brengt al jaren de DIXIT uit: een blad van en voor NOTaS-deelnemers over de ontwikkelingen op het gebied van innovatieve toepassingen van Taal- en Spraaktechnologie.
Het blad wordt over het algemeen goed gewaardeerd maar het kost geld en een enorme hoeveelheid tijd van de redactieleden.
Willen we hiermee doorgaan en zo ja als papieren en digitale versie (nu) of alleen als digitale versie( ook al weten we dat papier tegenwoordig hoger gewaardeerd wordt en de inhoud beter beklijft dan bij digitaal)?

De afgelopen jaren hebben we o.a. de volgende thema-nummers uitgebracht over TST en:

 • Artifical Intelligence
 • Robotica
 • Kinderen
 • Apps
 • NL-experts in het buitenland
 • Big DataOp- en aanmerkingen over de DIXIT

Ongeldige invoer


Website
NOTaS heeft natuurlijk een (uitgebreide) website: http://www.notas.nl waarop een behoorlijk grote hoeveelheid informatie te vinden is over NOTaS als organisatie, over gedane en nieuwe activiteiten, nieuws uit de wereld van Taal- en Spraaktech, blogs met commentaren op nieuwe ontwikkelingen op TST en (steeds vaker) AI, besprekingen van activiteiten waar één of meerdere NOTaS-deelnemers aanwezig waren en sinds kort ook subsidietips op het gebied van TST.

Ook kan men zich op de site inschrijven voor een van de verschillende NOTaS-bijeenkomsten en is er een twitter-feed met nieuws van en over de verschillende NOTaS-deelnemers.

Maar of de website daadwerkelijk leeft........

Vandaar dat we er een paar vragen over hebben.


Bezoek de websiteOngeldige invoer

Bezoek de website (soms)

Ongeldige invoer

Bezoek de website niet of nauwelijks

Ongeldige invoer


Identiteit
De laatste jaren zien we een zekere, niet altijd positieve tendens bij met name de deelnemersvergaderingen. Steeds vaker zien we op de evenementen (bijna) alle bestuursleden en slechts een paar "overige" deelnemers.
Als bestuur proberen we maanden van te voren een "gast" te vinden: een bedrijf/organisatie die iets doet met TST en bereid is om als gastheer te fungeren voor onze deelnemersvergadering. We maken een programma met verschillende sprekers, nodigen de NOTaS-deelnemers (en anderen) uit en dan is het niet altijd even stimulerend als er (bijna) niemand komt. Natuurlijk heeft iedereen het druk, maar toch....

Waarom doen we het eigenlijk (te negatief)


NOTaS is.....

Ongeldige invoer


Anoniem of niet
Dank voor het invullen zover van de enquête. Zodra we voldoende ingevulde enquêteformulieren hebben, zullen we de resultaten publiceren op de website.
De enquête is in principe anoniem, maar we zouden graag met een aantal van jullie verder willen discussiëren over de onderwerpen en jullie reacties daarop. Als je dat wat lijkt, zou je dan je e-mail willen geven waarop we je kunnen benaderen?

Nogmaals dank!

Bestuur NOTaS


Mailadres

Ongeldige invoer

Ik ben een mens(*)

Ongeldige invoer