Missie

De stichting NOTaS heeft tot doel de toepassing van Nederlandstalige taal- en spraaktechnologie (TST) te stimuleren en te ondersteunen. 

Deelnemers van NOTaS zijn bedrijven, kennisinstellingen, universiteiten en maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met de ontwikkeling en/of toepassing van Nederlandstalige TST.

NOTaS tracht haar doelen te realiseren door onder andere:

  • het organiseren van deelnemersbijeenkomsten op interessante locaties
  • de uitgave van het blad Dixit
  • het organiseren van congressen, seminars en masterclasses over TST
  • het stimuleren van samenwerking op het gebied van TST
  • de deelnemers te vertegenwoordigen op beurzen en conferenties
  • op te treden als (inter-)nationaal aanspreekpunt voor de overheid en het bedrijfsleven
  • het onderhouden van een netwerk met belangrijke organisaties in het veld van de TST

Achtergrond

De Stichting NOTaS werd opgericht in maart 2001 door de N.V. BOM, Knowledge Concepts, Katholieke Universiteit Brabant, Technische Universiteit Eindhoven, GIOS Voice Professionals, ManWard, ORCAvoice, Polderland Taal & Spraaktechnologie en Van Dale Data.

Het initiële Brabantse accent verwaterde snel door de deelname van bedrijven en kennisinstellingen uit de rest van Nederland. Sinds eind 2004 staat NOTaS ook open voor Vlaamse en overige Europese organisaties die zich bezig houden met onderzoek en ontwikkelingsactiviteiten op het gebied van Nederlandstalige taal- en spraaktechnologie.